Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i3_i3s_disclaimer

Elförbrukning (EU) och koldioxidvärde (EU) för BMW i3 (94 Ah):
Bränsleförbrukning blandad körning l/100 km: 0
Koldioxidvärde blandad körning g/km: 0
Elförbrukning blandad körning kWh/100 km: 13,6–13,1
Elräckvidd (blandad körning) km: 300–290
Verklig elräckvidd km: upp till 200

Elförbrukning (EU) och koldioxidvärde (EU) för BMW i3 (94 Ah) med Range Extender:
Koldioxidvärde blandad körning g/km: 14-13
Elförbrukning blandad körning kWh/100 km: 11,9–11,5
Bränsleförbrukning blandad körning l/100 km: 0,6
Elräckvidd (blandad körning) km: 235–225
Verklig elräckvidd km: upp till 180
Verklig total räckvidd km: upp till 330

Elförbrukning (EU) och koldioxidvärde (EU) för BMW i3s (94 Ah):
Bränsleförbrukning blandad körning l/100 km: 0
Koldioxidvärde blandad körning g/km: 0
Elförbrukning blandad körning kWh/100 km: 14,3
Elräckvidd (blandad körning) km: 280
Verklig elräckvidd km: upp till 200

Elförbrukning (EU) och koldioxidvärde (EU) för BMW i3s (94 Ah) med Range Extender:
Koldioxidvärde blandad körning g/km: 14
Elförbrukning blandad körning kWh/100 km: 12,5
Bränsleförbrukning blandad körning l/100 km: 0,7
Elräckvidd (blandad körning) km: 220
Verklig elräckvidd km: upp till 180
Verklig total räckvidd km: upp till 330

Värdena är preliminära.

Bränsleförbrukning, elförbrukning och koldioxidvärden är beräknade enligt EU-körcykeln. De verkliga värdena för den individuella bilen kan avvika.

Räckvidden beror på faktorer som körstil, vägbanans beskaffenhet, utomhustemperatur, uppvärmning/luftkonditionering och föruppvärmning/kupékylning.

Förbrukning och koldioxidvärden finns under rubriken Tekniska data för respektive bilmodell. Förbrukning och koldioxidvärden beror på den valda däckdimensionen.