Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F23_driving_opc

BMW 230i Cabriolet:
Bränsleförbrukning blandad körning (EU) l/100 km: 6,2–6,0
Koldioxidvärde blandad körning (EU) g/km: 143–138

Bränsleförbrukning och koldioxidvärden är beräknade enligt EU-körcykeln. De verkliga värdena för den individuella bilen kan avvika.

Förbrukning och koldioxidvärden finns under rubriken Tekniska data för respektive bilmodell. Förbrukning och koldioxidvärden beror på den valda däckdimensionen.