Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i15_images

BMW i8 Roadster:
Bränsleförbrukning blandad körning (EU) l/100 km: 2,1
Elförbrukning blandad körning (EU) kWh/100 km: 14,5
Koldioxidvärde blandad körning (EU) g/km: 46

Förbrukning och koldioxidvärde är uppmätta enligt EU-körcykeln (2007/715) och gäller basutrustade bilar i fabriksutförande. De är främst avsedda för jämförelse mellan olika bilar. De verkliga värdena vid dagligt bruk för den individuella bilen kan avvika. Värdena avser modeller, utrustning och kombinationsmöjligheter (standardutrustning och extrautrustning) som BMW Sverige levererar till den svenska marknaden.

Förbrukning och koldioxidvärden finns under rubriken Tekniska data för respektive bilmodell. Förbrukning och koldioxidvärden påverkas av den valda däckdimensionen.