Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i01_highlights_2822001

BMW i3 (120 Ah):
Elförbrukning blandad körning (EU) kWh/100 km: 13,1
Koldioxidvärde blandad körning (EU) g/km: 0
Bränsleförbrukning blandad körning (EU) l/100 km: 0
Elräckvidd blandad körning (EU) km: 359
Verklig räckvidd km: upp till 260

BMW i3s (120 Ah):
Elförbrukning blandad körning (EU) kWh/100 km: 14,6-14,0
Koldioxidvärde blandad körning (EU) g/km: 0
Bränsleförbrukning blandad körning (EU) l/100 km: 0
Elräckvidd blandad körning (EU) km: 330-345
Verklig räckvidd km: upp till 260

Förbrukning och koldioxidvärden är uppmätta enligt EU-körcykeln (715/2007). Värdena gäller standardutrustade bilar som BMW levererar till den svenska marknaden, med hänsyn taget till olika fälg- och däckdimensioner samt valfria extrautrustningar för den valda modellen.

Förbrukning och koldioxidvärden finns under rubriken Tekniska data för respektive bilmodell. Förbrukning och koldioxidvärden beror på den valda däckdimensionen.

Uppgifter om förbrukning och koldioxidvärden har räknats om till EU-körcykeln för att underlätta jämförelser. För dessa bilar kan andra värden gälla för beräkning av skatt och andra fordonsavgifter baserade på koldioxidvärden.