Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F20_images

BMW 125i:
Bränsleförbrukning blandad körning (EU) l/100 km: 5,9–5,7
Koldioxidvärde blandad körning (EU) g/km: 134-130

BMW M140i:
Bränsleförbrukning blandad körning (EU) l/100 km: 7,8
Koldioxidvärde blandad körning (EU) g/km: 179

Bränsleförbrukning och koldioxidvärden är beräknade enligt EU-körcykeln. De verkliga värdena för den individuella bilen kan avvika.

Förbrukning och koldioxidvärden finns under rubriken Tekniska data för respektive bilmodell. Förbrukning och koldioxidvärden beror på den valda däckdimensionen.