Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G11/G12/6

Bränsleförbrukning och koldioxidvärden enligt EU-körcykeln för BMW 7-seriens modeller med bensin- eller dieselmotor:
Bränsleförbrukning blandad körning l/100 km: 12,6* till 4,4
Koldioxidvärde blandad körning g/km: 299 till 116

Bränsleförbrukning, elförbrukning och koldioxidvärden enligt EU-körcykeln för BMW 7-seriens iPerformance-modeller:
Bränsleförbrukning blandad körning l/100 km: 2,5 till 2,0
Koldioxidvärde blandad körning g/km: 56 till 45
Elförbrukning blandad körning kWh/100 km: 13,9 till 12,5

Förbrukning och koldioxidvärde enligt EU-körcykeln för BMW 740Le iPerformance:
Bränsleförbrukning blandad körning l/100 km: 2,2 till 2,0
Koldioxidvärde blandad körning g/km: 51 till 49
Elförbrukning blandad körning kWh/100 km: 13,3 till 12,6


Bränsleförbrukning, elförbrukning och koldioxidvärden är beräknade enligt EU-körcykeln. De verkliga värdena för den individuella bilen kan avvika.

Förbrukning och koldioxidvärden finns under rubriken Tekniska data för respektive bilmodell. Förbrukning och koldioxidvärden beror på den valda däckdimensionen.