Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

mPerformance1

Bränsleförbrukning och koldioxidvärden är beräknade enligt EU-körcykeln. De verkliga värdena för den individuella bilen kan avvika.

Förbrukning och koldioxidvärden finns under rubriken Tekniska data för respektive bilmodell.

Förbrukning och koldioxidvärden beror på den valda däckdimensionen.