Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

X3_2017_connectivity-driver-assistance

Förbrukning och koldioxidvärden är uppmätta enligt EU-körcykeln (2007/715) och gäller basutrustade bilar i fabriksutförande. De avser modeller, utrustning och kombinationsmöjligheter (standardutrustning och extrautrustning) som BMW Sverige levererar till den svenska marknaden.

Förbrukning och koldioxidvärden finns under rubriken Tekniska data för respektive bilmodell. Förbrukning och koldioxidvärden påverkas av den valda däckdimensionen.