BMW Mobile Care

BMW MOBILE CARE.

Alltid till hands.

BMW Mobile Care.Alltid till hands.

BMW MOBILE CARE.

VÄGASSISTANS FÖR DIN BMW I HELA EUROPA. EN HJÄLPANDE HAND PÅ VÄGEN.

BMW sätter normerna – lika mycket när det gäller service som när det gäller bilar. BMW Mobile Care har utvecklats speciellt för dig och din BMW för att säkerställa dessa höga normer om du eventuellt skulle råka ut för ett driftstopp – BMWs omfattande vägassistans som sträcker sig över hela Europa står till ditt förfogande.

Ring bara 020-21 00 00 för att nå BMW Mobile Service dygnet runt, året runt. BMW Mobile Service blir på så sätt din första kontaktpunkt i händelse av ett driftstopp.

Läs mer

BMW MOBILE CARE OMFATTNING.

BMW MOBILE CARE OMFATTNING.

BMW MOBILE CARE OMFATTNING.

I händelse av ett driftstopp står all den service BMW Mobile Care kan erbjuda till ditt förfogande.
BMW Mobile Care samarbetar med utvalda tekniker och räddningstjänster för att få din BMW
på vägen igen.

Läs mer
 • Assistans vid punktering.

  Om du får en punktering hjälper vi dig att laga däcket på plats om det är möjligt. Om din bil är utrustad med däck av RFT-typ ordnar vi ytterligare Mobile Care-service om inte ersättningsdäck kan tas fram inom fyra timmar. Kostnader för utbytesdäck ingår ej. Undantag: vid en punktering hjälper vi till i den omfattning som anges.

 • Mindre missöden.

  Vi hjälper gärna till med att lösa mindre problem som förlagda bilnycklar, om fel typ av drivmedel har tankats eller om du råkat ut för drivmedelstopp. Emellertid kan vi inte stå för kostnader för hjälp på plats eller för mobilitetsservice som tillkommer i den typen av fall.

 • Bogsering till närmaste BMW-verkstad.

  Om ett fel inte kan repareras på plats, ser vi till att bilen blir transporterad till närmaste BMW-verkstad. Ersättningen täcker självriskkostnaden på gällande räddningsförsäkring (totalt max. SEK 2 500).

 • Fortsatt resa med taxi.

  Om du behöver beställa en taxi i anslutning till ett driftstopp, ersätter vi kostnaderna för en eller flera taxiresor (totalt max. SEK 650).

 • Hotellvistelse.

  Om du måste övernatta på grund av ett driftstopp står vi för hotell-kostnaderna för samtliga personer i bilen, antingen tills bilen är åtgärdad eller för högst 4 nätter (högsta hotellkategori: 4 stjärnor) förutsatt att driftstoppet ägt rum längre bort än 5 mil från din hemort.

 • Lånebil för att kunna fortsätta resan.

  Vi står för kostnaderna för en motsvarande bil tills reparationerna klarats av, i samband med en bärgning till verkstaden. I Sverige: för maximalt 3 arbetsdagar plus helg; utomlands: för maximalt 5 arbetsdagar plus helg.

RÖRLIGHET UTAN AVBROTT.

För att säkerställa din rörlighet utan avbrott, som tillägg till ovannämnda serviceåtaganden, erbjuder vi följande tjänster antingen
individuellt eller i kombination, upp till max SEK 5 000 per driftstopp. 3

3 Kostnaderna för de kombinerade tjänsterna som ingår i “rörlighet utan avbrott” kan ersättas med ett belopp upp till max SEK 5 000 per driftstopp.

Läs mer
 • Fortsatt resa eller hemresa med tåg eller flyg.

  Om omständigheterna kräver tar vi hand om kostnaderna för din fortsatta resa eller hemresa med tåg eller flyg – upp till de maxbelopp som nämnts ovan.

 • Vi kan antingen hämta eller lämna din BMW.

  Om kostnaderna skulle öka under det att vi tar hand om din BMW, täcker vi dem upp till det maxbelopp som nämnts tidigare. Om driftstoppet har inträffat utomlands, ser vi till att din bil transporteras hem. Villkor: att reparationstiden, från bilens ankomst till verkstaden till dess att den uppskattningsvis är klar, överstiger 3 arbetsdagar. Dessutom krävs att avståndet mellan platsen för driftstoppet och din hemort är längre än 10 mil.

  Villkor: att reparationstiden, från bilens ankomst till verkstaden till dess att den uppskattningsvis är klar, överstiger 3 arbetsdagar. Dessutom krävs att avståndet mellan platsen för driftstoppet och din hemort är längre än 10 mil.

ERSÄTTNING AV KOSTNADER.

Som regel ersätts endast de kostnader som godkänts av BMW Mobile Care avseende händelsens omfattning. Normalt sett förutsätter vi att alla utgifter kan hänföras till BMW Mobile Cares tjänster direkt. Om du i undantagsfall har haft några utlägg, kommer vi att ersätta dig för dessa utan dröjsmål.

Vi behöver i så fall alla originalkvitton för utförda tjänster (t.ex. från bärgningsfirmor) tillsammans med en kopia på verkstadsfakturan och dokument som styrker driftstoppet.

Läs mer

SÄRSKILDA KOSTNADER SOM INTE ERSÄTTS.

SÄRSKILDA KOSTNADER SOM INTE ERSÄTTS.

 • Utgifter som ändå skulle ha uppstått, t.ex. tullar, bensinkostnader eller självriskeliminering.
 • Extra utgifter på hotell, t.ex. mat/minibar.
 • Utgifter eller förluster som är ett resultat, direkt eller indirekt, av konsekvenserna av driftstoppet, som exempelvis inkomstbortfall, avbeställningskostnader eller likartade kostnader (giltighetstiden för en biljett gått ut).
 • Reparationskostnader och utlägg för reservdelar och andra förnödenheter.
   

BMW MOBILE CARE REGIONAL TÄCKNING.

Om ett driftstopp skulle inträffa, finns BMW Mobile Care i följande
länder i Europa:

Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz,
Serbien och Montenegro, Slovakien, Slovenien, Spanien (inkl. Kanarieöarna), Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

Läs mer

DEFINITION AV DRIFTSTOPP.

Med driftstopp menas sådan produktteknisk felaktighet som omöjliggör fortsatt färd.

Läs mer

BERÄTTIGANDE TILL ATT ERHÅLLA BMW MOBILE CARE.

BMW Mobile Care kan endast utföras förutsatt att driftstoppet inte orsakats av föraren eller externa faktorer.

Läs mer

BMW MOBILE CARE ÄR INTE TILLÄMPLIGT I FÖLJANDE FALL:

BMW MOBILE CARE ÄR INTE TILLÄMPLIGT I FÖLJANDE FALL:

 • vanlig service, tekniska aktioner eller återkallelser på grund av produktfel
 • olycka, stöld eller vandalisering och skada som uppstått i sådant sammanhang
 • skada, som uppstått p.g.a. avsiktligt eller vårdslöst beteende
 • skada, som orsakats av händelser vid körning under tävlingsliknande förhållanden eller träning därför
 • skada, som förorsakats av att delar monterats som inte godkänts av tillverkaren eller om bilen modifierats på ett sätt som inte godkänts av tillverkaren
 • skada på fordon som används i yrkesmässig trafik eller yrkesmässig uthyrning

JURIDISK KOMMENTAR.

Vi rekommenderar att all service utförs av din BMW-verkstad. BMW Mobile Care kan inte tillhandahållas om de bestämda service- och underhållsintervallen inte följts i enlighet med BMWs service- och kvalitetsnormer och/eller på grund av bristande service, underhåll eller andra reparationer som utförts av ej auktoriserade verkstäder.

Läs mer

VIKTIGT FÖR EFTERFÖLJANDE ÄGARE AV BMW-BILAR.

BMW Mobile Care gäller även för begagnade BMW-bilar i högst fem år från den ursprungliga registreringen. Som ny ägare av en BMW registreras du hos Vägverket. 

Läs mer

TVÅ VÄGAR TILL MOBILE CARE.

BMW X3

TVÅ VÄGAR TILL MOBILE CARE.

1. Du gör ett assistanssamtal genom bilen.

Om du råkar ut för ett driftstopp eller ett tekniskt problem, kan du välja menypunkten Connected Drive/Jourservice (Mobile Care) i bilens iDrive. Bilen överför då data om bilens status och positionen. Därefter upprättar bilen automatiskt en röstförbindelse med callcentret för vägassistansen, så att du kan prata med dem och de kan hjälpa
dig på bästa sätt.

 

2. Du ringer Mobile Care med din telefon, 020-21 00 00 (om du är utomlands +46 771 21 00 00)

Om något oförutsett inträffat eller om du har frågor, kan du förstås också alltid ringa med din telefon. Ha dina bilhandlingar tillgängliga när du ringer. Berätta var du befinner dig och, om du känner till det, orsaken till eller symtomen för driftstoppet samt
telefonnumret du kan nås på.

 

BMW Mobile Service tar hand om alla ytterligare åtgärder som behövs.