BMW VÄGASSISTANS.

VÄGASSISTANS FÖR DIN BMW I HELA EUROPA. EN HJÄLPANDE HAND PÅ VÄGEN. RING 020-21 00 00.

BMW sätter standarden – lika mycket när det gäller service som när det gäller bilar. BMW Vägassistans har utvecklats speciellt för dig och din BMW för att säkerställa denna höga standard om du eventuellt skulle råka ut för ett driftstopp – BMWs omfattande vägassistans som sträcker sig över hela Europa står till ditt förfogande. BMW Vägassistans gäller i tre år från bilens första registreringsdatum. Efter dessa tre år förlängs BMW Vägassistans i upp till 10 år genom att följa bilens serviceschema hos en auktoriserad BMW Serviceverkstad i Sverige. BMW Vägassistans förlängs automatiskt när servicen utförs, och innebär inga extra kostnader eller pappersarbete i samband med servicen.

Läs mer

BMW VÄGASSISTANS OMFATTNING.

I händelse av ett driftstopp står all den service BMW Vägassistans kan erbjuda till ditt förfogande.
BMW Vägassistans samarbetar med utvalda tekniker och räddningstjänster för att få din BMW på vägen igen.

Läs mer
 • Assistans över telefon

  I vissa fall kan våra operatörer guida dig till en avhjälpande åtgärd  som möjliggör fortsatt färd. I dessa fall är det viktigt att du använder den inbyggda vägassistanssfunktionen i bilens iDrive så operatören får tillgång till datan bilen skickar. Med hjälp av datan kan operatören avgöra om felet går att avhjälpas per telefon, på plats eller om en bärgning krävs. 

 • Assistans på plats

  Vissa fel går att reparera på plats, som exempelvis batteriproblem eller problem med en laddkabel. Om du får en punktering hjälper vi dig att laga däcket på plats om det är möjligt. Om din bil är utrustad med däck av RFT-typ (märkt med en rund symbol på sidan av däcket med bokstäverna RSC) ska instruktionerna i bilens instruktionsbok alltid följas. Om det är omöjligt att fortsätta färden med däcket ordnar vi vidare assistans. Kostnader för utbytesdäck ingår ej. 

 • Mindre missöden

  Vi hjälper gärna till med att lösa mindre problem som förlagda bilnycklar, om fel typ av drivmedel har tankats eller om du råkat ut för drivmedelstopp. 

 • Bogsering till närmaste BMW-verkstad

  Om ett fel inte kan repareras på plats, ser vi till att bilen blir transporterad till närmaste BMW-verkstad eller till den BMW verkstad du föredrar förutsatt att den extra körsträckan inte överskrider 100km. 

 • Fortsatt resa med taxi

  Om du behöver beställa en taxi i anslutning till ett driftstopp, ersätter vi kostnaderna för en eller flera taxiresor (totalt max. SEK 650).

 • Hotellvistelse

  Om du måste övernatta på grund av ett driftstopp står vi för hotell-kostnaderna för samtliga personer i bilen, antingen tills bilen är åtgärdad eller för högst 4 nätter (högsta hotellkategori: 4 stjärnor) förutsatt att driftstoppet ägt rum längre bort än 5 mil från din hemort.

 • Lånebil för att kunna fortsätta resan

  Vid en bärgning till verkstad står vi för kostnaden för en ersättningsbil tills reparationen är klar, dock max 3 arbetsdagar plus helg inom Sverige och 5 arbetsdagar plus i helg utomlands.

 • Rörlighet utan avbrott
  För att säkerställa din rörlighet  utan avbrott, som tillägg till ovannämnda serviceåtaganden, erbjuder vi följande tjänster antingen individuellt eller i kombination, upp till max SEK 6500 per driftstopp.
  • Fortsatt resa eller hemresa med tåg eller flyg.
   Om omständigheterna kräver tar vi hand om kostnaderna för din fortsatta resa eller hemresa med tåg eller flyg – upp till de maxbelopp som nämnts ovan.
  • Vi kan antingen hämta eller lämna din BMW. 
   Om kostnaderna skulle öka under det att vi tar hand om din BMW, täcker vi dem upp till det maxbelopp som nämnts tidigare. Om driftstoppet har inträffat utomlands, ser vi till att din bil transporteras hem. Villkor: att reparationstiden, från bilens ankomst till verkstaden till dess att den uppskattningsvis är klar, överstiger 3 arbetsdagar. Dessutom krävs att avståndet mellan platsen för driftstoppet och din hemort är längre än 10 mil.
 • Olycka eller inbrott

  Vid mindre olyckor eller inbrott hjälper BMW Vägassistans gärna  till. Hjälp över telefon och bärgning till en BMW verkstad ingår i BMW Vägassistans när olyckan är framme. Våra operatörer hjälper  dig kring hur du ska göra på olycksplatsen och ser till så din bil transporteras till en BMW verkstad. 

 • Ersättning av kostnader

  Som regel ersätts endast de kostnader som godkänts av BMW Vägassistans  avseende händelsens omfattning. Normalt sett förutsätter vi att alla utgifter kan hänföras till BMW Vägassistans  tjänster direkt. Om du i undantagsfall har haft några utlägg, kommer vi att ersätta dig för dessa utan dröjsmål.

 • Särskilda kostnader som inte ersätts
  • Utgifter som ändå skulle ha uppstått, t.ex. tullar, bensinkostnader eller självriskeliminering.
  • Extra utgifter på hotell, t.ex. mat/minibar.Utgifter eller förluster som är ett resultat, direkt eller indirekt, av konsekvenserna av driftstoppet, som exempelvis inkomstbortfall, avbeställningskostnader eller likartade kostnader (giltighetstiden för en biljett gått ut).
  • Reparationskostnader och utlägg för reservdelar och andra förnödenheter.
 • BMW Vägassistans regional täckning

  Om ett driftstopp skulle inträffa finns BMW Vägassistans i följande länder i Europa:

  Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz.

 • Definition av driftstopp

  Med driftstopp menas att du som förare upplever en mobilitetsrestriktion. Denna mobilitetsrestriktion kan orsakas av ett produkttekniskt fel på bilen, ett missöde som exempelvis en feltankning eller att färden inte kan fortsättas på grund av ett plötsligt sjukdomsfall. 

 • BMW Vägassistans är inte tillämpligt i följande fall:
  • Vanlig service, tekniska aktioner eller återkallelser på grund av produktfel.
  • Skada, som uppstått p.g.a. avsiktligt eller vårdslöst beteende.
  • Skada, som orsakats av händelser vid körning under tävlingsliknande förhållanden eller träning.
  • Skada, som förorsakats av att delar monterats som inte godkänts av tillverkaren eller om bilen modifierats på ett sätt som inte godkänts av tillverkaren.

JURIDISK KOMMENTAR.

Vi rekommenderar att all service utförs av din BMW-verkstad. BMW Mobile Care kan inte tillhandahållas om de bestämda service- och underhållsintervallen inte följts i enlighet med BMWs service- och kvalitetsnormer och/eller på grund av bristande service, underhåll eller andra reparationer som utförts av ej auktoriserade verkstäder.

Läs mer