De höga krav du ställer på våra produkter och tjänster är riktlinjerna för oss när det gäller hantering av dina uppgifter. Vårt mål är att skapa och upprätthålla grunden för en förtroendefull affärsrelation med våra kunder och potentiella kunder. Konfidentialiteten och integriteten för dina personuppgifter är särskilt viktiga för oss. Vi kommer därför att behandla och använda dina uppgifter noggrant, för ett specifikt ändamål eller i enlighet med ditt samtycke och i enlighet med de rättsliga bestämmelserna om dataskydd.
 

I de följande avsnitten beskriver BMW Data Privacy Policy hur BMW samlar in, behandlar och använder personuppgifter från sina kunder och intressenter i Sverige.

Läs mer

BMW Group tillhandahåller produkter och tjänster genom ett antal olika aktörer på den svenska marknaden. BMW Northern Europe AB (”BMW NE”) koordinerar BMW Groups verksamhet i Sverige: utser auktoriserade BMW-återförsäljare och agenter, sköter specialist-support och tekniska frågor, driver webbplatserna BMW.se, MINI.se och BMW-MOTORRAD.se och ConnectedDrive-tjänsten samt marknadsför BMW Groups varumärken.

Finansiella tjänster tillhandahålls genom ett särskilt bolag, BMW Financial Services Scandinavia AB, under firmorna BMW Financial Services Scandinavia AB (”BMW FS”) avseende leasing och avbetalningsköp till företags- och privatkunder och Alphabet Fleet Services Sverige avseende leasing till företagskunder.

Auktoriserade BMW-återförsäljare (”Återförsäljare”) är, om inte annat anges, självständiga företag och ingår inte i BMW Group, men bedriver sin verksamhet under BMW Groups varumärken och innehar licens att sälja och serva BMW-fordon. Återförsäljare tillhandahåller tjänster till BMW-kunder och specialist-support i tekniska frågor.

BMW AG är moderbolag i BMW Group och tillhandahåller en stor del av koncernbolagens IT-infrastruktur.

Hänvisningar till ”vi/oss” i denna dataskyddspolicy avser endast BMW NE, BMW FS och BMW AG (ej Återförsäljare).

Hänvisningar till ”BMW” i denna dataskyddspolicy avser varumärkena BMW, MINI och Motorrad.

Mer information hur MINI hanterar dina personuppgifter hittar du här.

Personuppgiftsansvariga

BMW NE är ”personuppgiftsansvarig” för personuppgifter, d.v.s. information om dig, som BMW NE tar emot via webbplatserna BMW.se, MINI.se och BMW-MOTORRAD.se samt genom att hantera specialist-support och tekniska frågor samt för personuppgifter som behandlas kopplat till marknadsföring av BMW NE:s produkter. Vidare är BMW NE gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med BMW AG för tjänsten ConnectedDrive (se nedan).

BMW FS är “personuppgiftsansvarig” för personuppgifter som används för att pröva och bevilja finansieringslösningar till BMW Groups kunder i Sverige samt för personuppgifter som behandlas kopplat till marknadsföring av BMW FS produkter och tjänster. BMW FS är vidare personuppgiftsansvarig för personuppgifter som BMW FS tar emot.

Respektive Återförsäljare är personuppgiftsansvarig för de uppgifter om dig som Återförsäljaren behandlar inom ramen för sin verksamhet, oavsett om dessa lämnats till Återförsäljaren av kunden eller om de överförts från BMW NE eller BMW FS på grund av dina önskemål kring försäljning eller service.

BMW AG behandlar generellt sett endast personuppgifter för ovan nämnda koncernbolags räkning, som så kallat personuppgiftsbiträde. BMW AG är dock personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas på grund av användning av ”ConnectedApp” och är vidare tillsammans med BMW NE gemensamt personuppgiftsansvarig för det tekniska tillhandahållandet av ConnectedDrive-tjänsten.

De ovan uppräknade personuppgiftsansvariga kommer med rimliga medel säkerställa att eventuella frågor kring behandling av personuppgifter under någon annan personuppgiftsansvarigs ansvar kommer att vidarebefordras till denne för åtgärd.

Notera att denna personuppgiftspolicy i vissa delar beskriver hur Återförsäljare behandlar dina personuppgifter, men att denna beskrivning inte är en uttömmande beskrivning av Återförsäljares personuppgiftsbehandling. Det är därför möjligt att Återförsäljare inom ramen för sin verksamhet även kan behandla uppgifterna för andra ändamål eller samla in andra eller ytterligare personuppgifter. Fullständig information om Återförsäljares behandling av personuppgifter kan inhämtas från respektive Återförsäljare eller dennes dataskyddspolicy.

Kontaktuppgifter till de ovan uppräknade personuppgiftsansvariga och deras eventuella dataskyddsombud hittar du här.

Företag i BMW Group i Sverige behandlar dina personuppgifter vid bl.a. följande tillfällen:

 • Om du kontaktar oss direkt t.ex. via webbplatsen BMW.se eller vår kundtjänst för att få information om våra produkter och tjänster.
 • Om du köper en produkt eller service direkt från oss (t.ex. ConnectedDrive-butiken på vår webbplats).
 • Om du svarar på våra direktmarknadsföringskampanjer, t.ex. fyller i ett svarskort eller lämnar uppgifter online på någon av våra webbplatser.
 • Om dina kontaktuppgifter överförs, baserat på ditt samtycke, från en Återförsäljare eller andra tredjeparter.
 • Om din fordonsdata (inkl. fordonets identifikationsnummer (VIN)) överförs till BMW AG i samband med att ditt fordon servas eller repareras hos en Återförsäljare.
 • Om andra företag inom BMW Group eller affärspartners lagligen överför dina personuppgifter till oss.
 • Om vi inhämtat dina personuppgifter från andra källor (t.ex. företag som tillhandahåller adressregister).

Om du lämnar oss någon annans personuppgifter för dennes räkning måste du säkerställa att personen har fått del av denna dataskyddspolicy innan uppgifterna lämnas. Om du är under 16 år ska du inte lämna oss några av dina personuppgifter, om du inte först fått samtycke till det från en förälder eller förmyndare.

Hjälp oss gärna att hålla dina personuppgifter uppdaterade genom att underrätta oss ifall antingen dina kontaktuppgifter eller preferenser ändras.

Följande kategorier av personuppgifter kan komma att samlas in om dig genom de olika tjänster och kontaktvägar som beskrivs i denna dataskyddspolicy:

 • Kontaktuppgifter ► – namn, titel, adress, kön, email, telefonnummer, initialer och fax.
 • Personlig information ► – födelsedatum, familjestatus, familjemedlemmar, typ av körkort, yrke, förfrågningar (provkörniong, offert etc), vald återförsäljare, hobbies, föredragen betalningsmetod, föredragen kontaktväg, VIN, registreringsnummer, bolagsnamn.
 • Identifieringsdata ► – kundnummer/kund-id, kontraktsnummer.
 • Kundhistorik ► – kundnöjdhet (och ytterligare relevant information), mottagna offerter, fordonsdata (inkl. modell, konfiguration, inköpsdatum, registreringsdatum, registreringsnummer, orderdatum, leveransdatum, listpris), garantiinformation, restvärde, BMW Financial Services-information (avtalsinformation, bl.a. betalningsmetod, avtalslängd och avbetalning), frivillig försäkringsinformation (bl.a. antal fordon i hushållet, användande av mobila tjänster), köp av reservdelar, accessoarer och livstilsprodukter, data insamlad vid besök hos en återförsäljare (bl.a. konsultationer, offertförfrågningar, ansvarig säljar och servicehistorik), kampanjhistorik och –respons, frivillig kunddata på ägda fordon av anra märken genom exempelvis BMW Used Cars Platform, detlagande på events (plats, bolag), kundtjänsthistorik samt servicehistorik.
 • Fordonets användardata ► – om kunden har ett ConnectedDrive/ConnectedRide-konto är det möjligt att använda följande data: bränslenivå, återstående (cruising) räckvidd, RTTI-data (input navigationsdata), utomhustemperatur, lokaliseringsinformation (inklusive upphämtning (för hyrbilar) eller parkeringsplats för parkerat fordon med aktiverat ConnectedDrive-konto), mätarställning, genomsnittshastighet samt användande av digitala tjänster.
 • App-/hemside-/social media-data ► – om kunden har registrerat sig eller loggat in är de möjligt att använda följande data: genomsnittligt användande av app (average app usage data, antal klick i app), platsinformation, användande av onlineunderhållning, besök på BMW Group-webbplatser, cookie data (beroende på godkännande av cookie policy) samt användande av BMW:s sociala media-plattformar.
 • Information om fordonskonfigurering ► – information om ditt fordons funktioner och nuvarande inställningar.
 • Teknisk fordonsinformation ► – information om hur motor och system i fordonet fungerar och har fungerat. 
  För att bruka bilen bearbetas viss data, till exempel: information om fordonets status (hastighet, indikatorer på spänt bilbälte, förbrukningsdata etc), omgivningsstatus (temperatur, regnsensorer etc)
 • Positionsdata för fordon/enhet ► – information om ditt fordons eller enhets geografiska position.
 • Kreditinformation och information för att förhindra bedrägerier ► – information som fastställer din identitet, t.ex. körkort, pass och fakturainformation; information om transaktioner, kreditansökningar och utebliven betalning av skulder till oss och tredje parter samt kreditscoring från kreditvärderingsföretag; bedrägerier; brott; misstänkta transaktioner.
 • Penningtvätt ► – information som fastställer din identitet, t.ex. körkort eller pass; information om transaktioner eller misstänkta transaktioner; uppgifter om politiskt utsatta personer och sanktionslistor i vilka dina personuppgifter ingår.
 • Försäljnings- och serviceinformation ► – information kopplad till inköp, support och service, inklusive klagomål och krav.

Behandling av personuppgifter kräver laglig grund enligt EU:s dataskyddsregler och vi måste ange vilken/vilka lagliga grunder som ligger till grund för varje ändamål som framgår av denna dataskyddspolicy. Vi anger de lagliga grunder vi baserar vår behandling av dina personuppgifter på i anslutning till respektive ändamål nedan.

Kundsupport och marknadsföring – för att svara på förfrågningar och tillhandahålla nyheter och erbjudanden ►

BMW NE samlar in kontaktuppgifter, uppgifter om dina intressen, din webbplats- och kommunikationsanvändning och kan använda försäljnings- och serviceinformation som lämnas av dig genom webbplatsen BMW.se, MINI.se eller BMW-MOTORRAD.se och ConnectedDrive-tjänsten eller som lämnas av Återförsäljare samt information om när din nuvarande finansieringslösning upphör för att avgöra vilka nyheter och erbjudanden som sannolikt är av störst intresse för dig samt för att kontakta dig gällande sådana erbjudanden genom de kontaktvägar för marknadsföring som du angivit. BMW NE kan komma att överföra sådan information till BMW FS eller Återförsäljare för att dessa ska kunna följa upp dina förfrågningar och för att ge dig specifika erbjudanden.

Laglig grund: För att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden och tillmötesgå din önskan om att erhålla marknadsföring och erbjudanden.

BMW FS behandlar dina kontaktuppgifter samt uppgifter om typ och varaktighet för din finansieringslösning för marknadsföringsändamål. BMW FS kan komma att överföra sådan information till BMW NE och/eller Återförsäljare att användas av dem i marknadsföringssyfte avseende deras respektive produkter och tjänster.

Laglig grund: Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig samt i förekommande fall för att tillmötesgå din önskan om att erhålla riktad och/eller särskilt anpassad marknadsföring och erbjudanden.

Kundtjänst  – för att svara på förfrågningar samt för att utveckla och förbättra tjänsterna ►BMW FS samlar in de personuppgifter som lämnas av dig vid kommunikation mellan dig och BMW FS exempelvis via e-post, sms, chat och inspelade samtal. BMW FS kan komma att överföra sådan information till BMW NE eller Återförsäljare för att dessa ska kunna följa upp dina förfrågningar. 

Laglig grund: För att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden. Efter att ärendet har slutförts kommer BMW FS att behandla de uppgifter som du lämnat. Den legala grunden för denna behandling är att BMW FS vid en intresseavvägning får anses ha ett berättigat intresse av att få behandla personuppgifterna i kvalitetssäkring- och utbildningssyfte.

Försäljning och service av fordon – för att hantera ditt köp samt för att konfigurera och serva ditt fordon ►

Återförsäljare kommer att få kontaktuppgifter, information om fordonskonfigurering, teknisk fordonsinformation och försäljnings- och serviceinformation när du köper, servar eller reparerar ett fordon som köpts in hos dem eller när sådana åtgärder utförs hos dem. Denna information kommer att användas av Återförsäljaren för att utföra den/de tjänster du begärt samt för att ge dig information angående ditt fordon. BMW NE och BMW AG kan komma åt denna information för att lösa tekniska problem eller andra frågor som är kopplade till utförandet av de begärda tjänsterna. De personuppgiftsansvariga som nämns i denna dataskyddspolicy kan också komma att ta del av vissa uppgifter om ditt fordons geografiska position under reparationsarbeten.

Laglig grund: Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna fullfölja våra åtaganden i service- respektive köpeavtal.

Fordonsfinansiering – för att bedöma kreditvärdighet och administrera avtalsförhållandet, inklusive återbetalning ►

BMW FS inhämtar, med anledning av din ansökan om fordonsfinansiering, en kreditupplysning från kreditupplysningsföretaget Bisnode Kredit AB. Syftet är att bedöma din kreditvärdighet och återbetalningsförmåga. BMW FS kan också inhämta information från dig. BMW FS har även skyldigheter enligt Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism att inhämta tillräckligt med information om dig för att säkerställa din identitet. När du ansöker om fordonsfinansiering hos BMW FS kan BMW FS komma att dela ovan nämnd information och din kreditansökan samt BMW FS svar på sådan ansökan med kreditvärderingsföretag. Dessa företag kan i sin tur komma att dela informationen med andra kreditgivare som en del i ett ömsesidigt kreditvärderings- och bedrägeriförebyggande system. Sådana andra kreditgivare kan komma att lägga den delade informationen till grund för sina beslut avseende kreditgivning och förebyggande av bedrägerier. BMW FS kan också komma att dela denna information med inkassoföretag vid försenad betalning.

Vissa kreditansökningar kan komma att avslås automatiskt på grund av automatiska filter för kreditvärdering och förebyggande av bedrägerier. Om du får avslag på din ansökan kan du begära omprövning hos BMW FS. BMW FS kommer då att ompröva avslagsbeslutet om det fattades automatiskt, utan mänsklig inblandning.

BMW FS delar inte denna information med Återförsäljare, BMW AG eller BMW NE med undantag för uppgifter om att du har ingått en finansieringslösning avseende ett fordon och det datum som finansieringslösningen upphör eller har upphört att gälla. BMW FS behandlar även dina personuppgifter kopplade till ingångna avtal om fordonsfinansiering för att administrera avtalsförhållandet.

Laglig grund: Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vidta åtgärder inför ingående av avtal samt för att fullgöra BMW FS åtaganden enligt avtal om fordonsfinansiering.

ConnectedDrive – för att tillhandahålla digitala tjänster i fordon ►

BMW NE and BMW AG samlar in kontaktuppgifter, uppgifter om fordonets geografiska position och enhets- och tjänsteanvändningsinformation. Av de tjänstespecifika beskrivningarna framgår också om någon information delas med tredje parter för att kunna tillhandahålla tjänsten. När du använder en applikation från tredje part, t.ex. Spotify tillsammans med BMW Online Entertainment, kommer du att få ta del av tredjepartsapplikationens användarvillkor och integritetspolicy innan du kan börja använda applikationen. Den som står bakom tredjepartsapplikationen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in eller på annat sätt hanteras genom applikationen och det är denna aktörs ansvar att i applikationen, genom en integritetspolicy och annan information, informera dig om hur dina personuppgifter behandlas samt att inhämta eventuella samtycken. Vi ansvarar inte för sådan personuppgiftsbehandling som sker genom tredjepartsapplikationer.

Laglig grund: Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna fullfölja våra åtaganden i ConnectedDrive-avtalet. Om personuppgifterna inte lämnas kan ConnectedDrive-tjänsterna inte tillhandahållas.

Connected App – för att tillhandahålla digitala tjänster avseende fordonet genom en mobil enhet ►

BMW AG samlar genom tillhandahållandet av dessa tjänster in kontaktuppgifter, uppgifter om enhetens och fordonets geografiska position och enhets- och tjänsteanvändningsinformation. Sådan information behandlas i enlighet med de specifika beskrivningar för respektive del av tjänsterna.

När du använder en applikation från tredje part, t.ex. Amazon Echo eller Spotify, kommer du att få ta del av tredjeparts-applikationens användarvillkor och integritetspolicy innan du kan börja använda applikationen. Den som står bakom tredjepartsapplikationen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in eller på annat sätt hanteras genom applikationen och det är denna aktörs ansvar att i applikationen, genom en integritetspolicy och annan information, informera dig om hur dina personuppgifter behandlas samt att inhämta eventuella samtycken. Vi ansvarar inte för sådan personuppgiftsbehandling som sker genom tredjepartsapplikationer.

Laglig grund: Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna fullfölja våra åtaganden i ConnectedDrive-avtalet. Om personuppgifterna inte lämnas kan ConnectedDrive-tjänsterna inte tillhandahållas.

Kvalitetskontroll, forskning och utveckling – för att förbättra våra produkter och tjänster ►

BMW AG kan i syfte att utföra kvalitetskontroll, forskning och utveckling komma att använda information som det får del av vid tillhandahållandet av tjänster till BMW NE, Återförsäljare [och BMW FS] (inklusive information om geografisk position). För det fall sådan information innehåller personuppgifter kommer dessa först att avidentifieras så att den inte kan kopplas direkt till dig.

Skyldighet att lämna ut dina personuppgifter – för att uppfylla våra legala skyldigheter gentemot rättsväsendet, tillsynsmyndigheter och domstolar ►

De personuppgiftsansvariga lyder under de lagar som gäller i de länder där de är verksamma och måste följa dessa lagar. Detta inkluderar att tillhandahålla information till rättsvårdande myndigheter, tillsynsmyndigheter och domstolar samt tredje man som är part i rättsprocesser eller utredningar varsomhelst i världen, när detta lagligen krävs. När så är tillåtet kommer vi att tillställa dig eller underrätta dig om begäran om sådant utlämnande av information innan vi vidtar någon åtgärd, om inte detta skulle motverka förhindrande eller upptäckt av ett brott.

På grund av regulatoriska skyldigheter krävs att viss bränsleförbrukningsdata (så kallad OBFCM data, så som livstidsbränsleförbrukning och körda kilometer, för plug-in hybrider även överföring i olika elektriska lägen) överförs från ditt fordon i samband med vissa verkstadstjänster till oss (BMW AG) och vidare till EU kommissionen. Du kan vägra dataöverföring för  detta ändamål på en BMW auktoriserad verkstad eller BMW filial.

Laglig grund: rättslig förpliktelse, insamling av personuppgifter krävs enligt lag.

Överföring till tredje part

Personuppgifter som vi samlat in t.ex. för att tillhandahålla ConnectedDrive-tjänster kommer endast att överföras till tredje part för din räkning och med ditt samtycke, t.ex. för att ingå ett [”pay-as-you drive”-försäkringsavtal]. Ytterligare information hittar du här.

Laglig grund: att du givit ditt uttryckliga samtycke i varje enskilt fall.

Vi använder en mängd olika säkerhetsåtgärder, bl.a. kryptering och autentiseringsverktyg, för att skydda och hålla dina personuppgifter säkra, vilket även innefattar att tillse att uppgifterna inte ändras och att de kan kommas åt på begäran. Även om säkerheten inte alltid kan garanteras vid dataöverföringar över internet eller webbplatser arbetar vi och våra underleverantörer hårt för att upprätthålla fysiska, elektroniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande krav för dataskydd. Vi använder bl.a. följande skyddsåtgärder:

 • strikt begränsning av åtkomst till dina personuppgifter utifrån behov och endast för det angivna ändamålet,
 • överföring av insamlade personuppgifter sker endast i krypterad form,
 • lagring av särskilt känsliga uppgifter, såsom t.ex. kreditkortsinformation, sker endast i krypterad form,
 • IT-systemen skyddas av brandväggar för att förhindra obehöriga, t.ex. hackers, att få tillgång till informationen, och
 • IT-systemen övervakas konstant för att upptäcka och förhindra obehörig användning av personuppgifter.

Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av vår webbplats eller någon annan portal, app eller tjänst som vi tillhandahåller så är du ansvarig för att hålla lösenordet hemligt och för att följa alla andra säkerhetsprocedurer som vi meddelar dig om. Vi ber dig att inte dela ditt lösenord med någon annan.

Säkerhetsåtgärder kopplade till Positionsdata

Vissa tjänster kan endast tillhandahållas om du ger oss tillgång till uppgifter om din eller ditt fordons geografiska position (”Positionsdata”). Vi gör vårt yttersta för att skydda dessa uppgifter och vidtar följande säkerhetsåtgärder i förhållande till Positionsdata (inklusive information som samlats in i samband med service av fordonet):

 • uppgifterna behandlas endast i sådan form att de kan kopplas till dig eller ditt fordon så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål som du lämnat samtycke till behandling av uppgifterna för,
 • uppgifterna samlas endast in och behandlas i sådan form att de kan kopplas till dig eller ditt fordon när det krävs för att tillhandahålla begärda tjänster eller när vi är skyldiga enligt lag att spara och/eller lämna ut sådana uppgifter (om vi är skyldiga att lämna ut uppgifter till rättsvårdande myndigheter eller andra tredje parter kommer vi att informera dig – så länge det inte skulle riskera att förhindra förebyggandet eller upptäckten av ett brott eller om vi inte får göra det),
 • uppgifter om ett fordons och en enhets geografiska position är inte sammankopplade om det inte krävs för att tillhandahålla den begärda tjänsten, och
 • all annan behandling av positionsdata för analysändamål kommer att ske på helt anonymiserade data.
  BMW NE, BMW FS, BMW AG och Återförsäljare kan ha tillgång till uppgifter om en ett fordons geografiska position.

BMW AG kan även ha tillgång till en enhets geografiska position genom de tjänster som BMW AG tillhandahåller (t.ex. ConnectedDrive).

Du kommer i samband med att du ursprungligen köpte fordonet eller aktiverade eller konfigurerade tjänsten eller applikationen (t.ex. ConnectedDrive eller Connected App) att ha fått detaljerad information om de uppgifter om positionsdata som samlas in och behandlas för att tillhandahålla de tjänster som är beroende av uppgifter om geografisk position. Vänligen notera att vi kanske inte kommer att kunna tillhandahålla vissa funktioner i våra tjänster om du begränsar insamlingen av positionsdata.

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som vi samlat in dem för samt för andra berättigade ändamål (såsom t.ex. om det är nödvändigt för att försvara ett rättsligt krav mot oss). I de fall personuppgifter behandlas för mer än ett ändamål så kommer vi att behålla uppgifterna till dess att samtliga ändamål är uppfyllda, men personuppgifterna kommer inte att fortsätta att behandlas för de ändamål som redan uppfyllts. Åtkomst till dina personuppgifter är också begränsad till endast de personer som behöver dessa för de relevanta ändamålen.

De tider som personuppgifterna sparas för olika ändamål styrs av våra affärsbehov och de personuppgifter som inte längre behövs är antingen anonymiserade (d.v.s. de uppgifter som sparas kan inte på något sätt kopplas till dig) eller destruerade på ett säkert och kontrollerat sätt.

Användning i marknadsföringssyfte: Avseende personuppgifter för användning i marknadsföringssyfte kan vi komma att spara dessa uppgifter i 12 månader efter den tidpunkt du senast lämnade ett samtycke till marknadsföring till oss, eller efter den tidpunkt du senast svarade på ett marknadsföringsutskick från oss (som sådant svar räknas inte meddelande om att inte ta emot ytterligare marknadsföringsutskick).

Behandling för att uppfylla avtal eller rättslig förpliktelse: Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består och kan därefter sparas i 7 år i enlighet med bokföringslagstiftningen. Personuppgifterna kan komma att sparas i högst 10 år med hänsyn till regler om preskription och penningtvättslagstiftningen.

Finansiering av fordon: Om finansieringsavtal inte ingås, sparas normalt personuppgifterna som längst 3 månader, men uppgifterna kan i vissa fall komma att sparas längre på grund av exempelvis penningtvättlagstiftningen.

Kundtjänst: Chattkonversationer med kundtjänst och support sparas i 90 dagar.

ConnectedDrive och Connected App: vi anger hur länge vi sparar uppgifter om ett fordons och/eller en enhets geografiska position i förhållande till varje tjänst i respektive tjänstebeskrivning som du hittar här.

Då krav kan komma att framställas: I fråga där vi har rimliga skäl att tro att det kan bli nödvändigt att framställa krav, anmäla eller försvara dig, oss eller en tredje part, kan vi komma att spara sådana relevanta personuppgifter så länge sådan tvist kan uppkomma eller krav framställas. 

BMW är ett globalt företag. Våra anställda såväl som våra samarbetspartners och leverantörer i länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), där lagstiftningen kring skydd för personuppgifter kan hålla en annan nivå än inom EES, kan komma att få tillgång till dina personuppgifter för de ändamål som anges i denna policy. För det fall dina personuppgifter kommer att hanteras utanför EES så kommer vi att säkerställa att lämpliga säkerhetsåtgärder tillämpas vid hanteringen.

Vissa länder utanför EES, såsom t.ex. Kanada och Schweiz, har av Europeiska Kommissionen ansetts erbjuda ett med inom EES jämförbart skydd för personuppgifter och därför behövs inga ytterligare säkerhetsåtgärder. För länder som inte har ansetts tillhandahålla sådant jämförbart skydd, såsom t.ex. Indien eller Japan, kommer vi antingen att be om ditt samtycke till överföring av dina personuppgifter eller överföra dem med tillämpning av de standardavtalsbestämmelser som godkänts av Europeiska Kommissionen och som ålägger mottagaren av uppgifterna motsvarande åtaganden kring dataskydd, bortsett i de fall då vi inte tillämplig lagstiftning för skydd av personuppgifter har möjlighet att lagligen överföra personuppgifterna utan att vidta sådana åtgärder.

Vänligen kontakta nordic.dataprivacy@bmw.se om du vill begära att få se en kopia på de specifika skyddsåtgärder som tillämpas vid överföring av dina personuppgifter.

Vi anlitar en mängd underleverantörer för att hjälpa oss att tillhandahålla de nämnda tjänsterna och funktionerna. BMW AG tillhandahåller IT- och lagringstjänster till de personuppgiftsansvariga avseende det stora flertalet av dessa funktioner och lagrar därför den största delen av dina personuppgifter som nämns ovan för de personuppgiftsansvarigas räkning. Även om överföring av data över internet eller via hemsidor inte kan garanteras vara säker från åtkomst av obehöriga, så arbetar vi och våra underleverantörer grundligt för att upprätthålla fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med de krav som ställs enligt gällande lagstiftning om skydd för personuppgifter.

Alla dina personuppgifter lagras på vår eller våra underleverantörers eller affärspartners säkra servrar (eller i annat säkert format) och åtkomst och användning sker endast i enlighet med våra säkerhetspolicys och -standarder (eller våra underleverantörers eller affärspartners motsvarande standarder).

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter ska du i första hand kontakta vår kundtjänst som du når via e-post nordic.dataprivacy@bmw.se eller på telefon 0200-22 82 00 (måndag – fredag från kl. 08.00 till kl. 16.00).

Generellt gäller att du ha rätt att

 • begära att vi ska lämna dig ytterligare information kring hur vi behandlar dina personuppgifter,
 • begära att vi ska lämna ut en kopia på de personuppgifter som du har lämnat till oss,
 • begära att vi ska rätta personuppgifter som vi har om dig,
 • begära att vi ska radera personuppgifter som vi inte längre har laglig rätt att behandla,
 • begära att vi upphör att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål genom att återkalla ditt samtycke,
 • invända mot behandling av dina personuppgifter (inkl. profilering) som grundar sig på vårt berättigade intresse om du anser att den intresseavvägning vi gjort inte är korrekt i ditt enskilda fall,
 • begära att vi begränsar behandlingen av dina eller vissa av dina personuppgifter under tiden vi utreder ett klagomål.

Det finns för att skydda vissa allmänna intressen och våra berättigade intressen vissa undantag i förhållande till utövandet av dina ovan nämnda rättigheter (t.ex. förebyggande eller förhindrande av brott eller sekretessåtaganden). Om du utövar någon av dina ovan nämnda rättigheter kommer vi att kontrollera att du är berättigad. I de fall din begäran inte kan uppfyllas direkt kommer i de flesta fall så att ske inom en månad. Skulle din begäran kräva ytterligare tid kommer du att informeras om detta inom en månad från att din begäran togs emot.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter eller vår hantering av din begäran att utöva dina rättigheter som registrerad så har du rätt att lämna ett klagomål till ansvarig dataskyddsmyndighet: www.imy.se, imy@imy.se, Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Den behandling av dina personuppgifter som beskrivits ovan är tillåten enligt dataskyddsbestämmelserna inom EU baserat på följande legala grunder:

 • när behandlingen baseras på ditt samtycke;
 • när behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig (t.ex. bedöma din kreditvärdighet);
 • när behandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla våra rättsliga skyldigheter;
 • när behandlingen är nödvändig för att uppnå ett för BMW berättigat intresse och detta intresse väger tyngre än ditt intresse av dina personuppgifter inte behandlas (våra berättigade intressen inkluderar att marknadsföra BMW Groups verksamheter (och att skräddarsy nyheter och erbjudanden till din profil), forskning och utveckling av fordonsrelaterade produkter och tjänster, upptäcka bedrägerier och brottsliga förfaranden);
 • när behandlingen är nödvändig för att försvara, anmäla/stämma eller framställa ett krav mot dig, oss eller en tredje part.

Det kan förekomma behandlingar som är tillåtna baserat på andra legala grunder; när så är fallet kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att fastställa dessa grunder och informera dig om dessa så snart som möjligt efter det att vi fått kännedom om sådana lagliga grunder.