JURIDISKA ANVISNINGAR.

BMW Sverige gläder sig åt ditt besök på denna webbplats och åt ditt intresse för BMW.

 

BMW Northern Europe AB
Organisationsnummer: 556313-5002
VAT-nummer och F-skattesedel: SE556313500201
SE – 191 27 Sollentuna

Läs mer

Dataskydd.

När du använder våra tjänster kan du komma att bli ombedd att lämna dina personuppgifter. Läs mer om hur BMW hanterar dina personuppgifter på www.bmw.se/dataprivacy.

Läs mer

Cookies.

En cookie är en lite textfil som kopieras till din hårddisk av en webbplats. Cookies skadar inte din dator och orsakar inga virusangrepp. Cookies från vår webbplats samlar inga data om dig. Du kan när som helst ta bort cookies genom inställningar i din browser. I regel används cookies endast på vår webbplats under den tiden den är öppen på din dator för att anonymt samla statistiskt underlag och för ökad användarvänlighet. Cookies kan vid vissa tillfällen användas för andra syften på en del av vår webbplats. Du kommer att bli informerad om så sker.

Läs mer

Copyrights.

All information på denna webbplats är copyright BMW AG, München, Tyskland. Skyddet gäller för all återgivning och distribution av texter, bilder, ljud- eller videofilmer på BMW Group webbplats för kommersiellt syfte. Innehållet får inte kopieras och ändras för att användas på andra webbplatser. Några av BMW Group webbplatser kan innehålla bilder där copyright ligger hos en tredje part.

Läs mer

Friskrivning.

Webbplatsen är sammanställd med stor omsorg för att undvika missförstånd och felaktigheter och BMW Group påtar sig inte något ansvar för eventuella fel i informationen. Vi avvisar alla anspråk på ersättning för skador som kan vållas direkt eller indirekt genom användning av denna webbplats. Bilarnas utrustning och tekniska detaljer kan variera från land till land. Bilder, texter och filmer kan innehålla teknik och utrustning som inte ingår i standardutförandet.

BMW Group påtar sig inget ansvar för innehåll på webbplatsen som härrör sig från tredje part eller för innehållet i länkade externa webbplatser.

Läs mer

Trademarks.

Om inget annat anges, är alla varumärken på denna webbplats marknadsrättsligt skyddade av BMW AG.

Läs mer

Licenser.

BMW Group har arbetat fram en informativ och innovativ webbplats. All immateriell egendom, som patent, varumärken och copyrights är skyddad. Inget tillstånd har genom denna webbplats lämnats tredje part att använda den immateriella egendomen hos företagen i BMW Group.

Läs mer

Respekt för mänskliga rättigheter och miljöstandarder inom BMW-gruppen.

BMW-koncernen tar på sig företagets ansvar att respektera mänskliga rättigheter och därtill tillhörande miljöstandarder. Detta gäller såväl för vår egen affärsverksamhet som för våra globala leveranskedjor. Med tydliga ansvarsområden och ett brett spektrum av åtgärder bidrar vi till att dessa grundläggande rättigheter efterlevs.
 

Läs mer om vårt tillvägagångssätt och processer för att implementera den tyska lagen om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan (LkSG) under följande länk: www.bmwgroup.com/humanrights.
 

För information: Allt du behöver veta om rapportering finns i vår Rules of Procedure for Informants och Privacy Notice Information for Informants.

Läs mer

RAPPORTERA EN ÖVERTRÄDELSE ELLER ETT MISSFÖRHÅLLANDE

Alla anställda och externa parter kan rapportera överträdelser till BMW Group SpeakUP Line eller till av BMW Group utsedda externa kontaktperson (”ombudsmannen”).

 

BMW Group SpeakUP Line

  • BMW Group SpeakUP Line är gratis och finns tillgängligt dygnet runt på 34 olika språk.
  • Om du anger informationen och rapporterar per telefon kommer ditt meddelande att spelas in och därefter omvandlas till textformat.
  • BMW Group SpeakUP Line krypterar samtliga personuppgifter på sådant sätt att din identitet inte går att spåra av de personer som behandlar och arbetar med din rapport.

SPEAKUP LINE

 

Ombudsmannen:

Ombudsmannen är en opartisk extern person som omfattas av advokaters tystnadsplikt. All kommunikation med ombudsmannen är gratis för uppgiftslämnaren.

Uppgiftslämnaren kan kontakta ombudsmannen, dygnet runt, via e-mail eller fax.

Ombudsmannen nås också per telefon mellan klockan 08:00 och 17:00 centraleuropeisk tid.

 

Kontaktinformation:

Dr. Sibylle von Coelln HEUKING · VON COELLN
Rechtsanwälte PartG mbB
Prinz-Georg-Str. 104
40479 Düsseldorf
Telefon: +49 211 44 03 57 70
Fax: +49 211 44 03 57 77
E-post: BMW-Ombudsperson@hvc-strafrecht.de

 

Med post:

Du kan också lämna/skicka in en rapport via post eller internpost till BMW Group
Compliance Audits, Internal Investigations, på följande adress:

 

BMW Group Compliance Audits
Internal Investigations
 807 88 München
Germany

 

eller via e-post till notifications@bmwgroup.com

 

För ytterligare information se  Rules of Procedure for Informants och  Privacy Notice Information for Informants.

 

Läs mer