BMW REMOTE SOFTWARE UPGRADES 22-11.

Med BMW Remote Software Upgrade är din BMW alltid uppdaterad. Du kan enkelt ladda ner kvalitetsförbättringar trådlöst (”over the air”) via My BMW app eller det inbyggda SIM-kortet i din BMW och sedan installera dem direkt i fordonet. Beroende på land, fordonsmodell, utrustning och fordonsstatus får du ytterligare funktioner eller funktionsförbättringar.

HÖJDPUNKTER FÖR BMW REMOTE SOFTWARE UPGRADES 22–11.

Remote Software Upgrade en man lutar sig mot bakpartiet på en BMW och tittar på sin smartphone

DU KAN SE FRAM EMOT FÖLJANDE FÖRBÄTTRINGAR.

FUNKTIONER OCH FUNKTIONSFÖRBÄTTRINGAR(1):

 • Anslutningsmöjlighet och personaliseringar: med utökade funktioner i My BMW app och extra My Modes kan du ge din BMW en ännu mer individuell utformning digitalt.
 • Omisskännlig och modern: den progressiva blinkern.
 • Optimerade assistenter: hjälper dig på ett förutseende sätt när du kör och manövrerar.

 

KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR(1):

 • Anpassning av maxhastigheten.
 • Snabbare uppvärmningsdynamik tack vare optimerat sensorsystem för kupétemperaturen.

(1) Uppgraderingsmöjligheterna och innehållet varierar beroende på land, fordonsmodell, utrustning och fordonsstatus.

Läs mer
Remote Software Upgrade BMW iX (i20) och BMW i4 (G26 BEV) snett framifrån

ALLMÄN INFORMATION:

 • Funktionsuppdateringar och kvalitetsförbättringar.
 • Giltighet för Remote Software Upgrades och versionsinformation.
 • Information om tidigare versioner.
 • Uppdatering av den integrerade instruktionsboken i fordonet.
 • Använda appen My BMW för dataöverföringen.

ENKLARE AKTIVERING AV DELADE DIGITAL KEYS.

BMW Digital Keys kvinna i röd kappa framför BMW iX (i20) i trefjärdedelsvy med visualiserad lokaliseringsradar

Du kan enkelt aktivera delade Digital Keys i fordonet även utan din nyckel genom att bara ange en aktiveringskod i din BMW.

REMOTE CONTROL PARKING.

Remote Control Parking man som står framför parkerad BMW X7 (G07) sedd snett bakifrån bland palmer med bergslandskap i bakgrunden

Med funktionen Remote Control Parking kan du fjärrstyra din BMW i många parkerings- och manövreringssituationer. Det kan vara till stor hjälp när du till exempel ska parkera i trånga parkeringsfickor. Nu kan du även starta parkeringsförloppet bekvämt i My BMW app och sedan bestämma om ditt fordon ska parkeras med fronten vänd inåt eller utåt. Med manövreringsassistenten kan du även låta fordonet utföra en redan inspelad manöver.

UTÖKADE MY MODES.

BMW Curved Display med My Modes invändig vy förarplats

Produktpaletten för My Modes utökas med läget ”Digital Art”. I läget ”Digital Art” visas uppdateringsbara konstverk på displayerna. Fordonet anpassas efter dessa verk utseendemässigt.

YTTERLIGARE FUNKTIONER OCH FUNKTIONSFÖRBÄTTRINGAR 22-11.

ANSLUTNINGSMÖJLIGHET.

 • Aktivering av laddning via My BMW App.

KÖRKOMFORT OCH SÄKERHET.

 • Assisted Driving: din assistent i vissa trafiksituationer.
 • Filbytesvarning: din assistent vid filbyten.
 • Körfältsassistent: håller din BMW i sitt körfält.
 • Felkörningsvarning: varningsanvisning om du kör mot körriktningen.
 • Släpvagnsassistent: hjälp vid backning.
 • Textnotifiering: konfigurerbara ADAS notifieringar i inställningsmenyn.
 • Blinker: din blinker har ett omisskännligt utseende.

(2) Tänk på att assistanssystemet inte fritar dig från ditt ansvar som förare. Kör förutseende och anpassa körsättet efter trafiksituationen, sikten och andra trafikförhållanden för att förhindra olyckor.

Läs mer

KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR UPGRADE 22-11.

 • Anpassning av maxhastigheten.
 • Snabbare uppvärmningsdynamik tack vare optimerat sensorsystem för kupétemperaturen.

SÄRSKILDA ANVISNINGAR OM DEN HÄR UPPGRADERINGEN.

Obs! Biltåg och färja.

Installation av uppdateringen rekommenderas inte på biltåg och färjor. Tågets eller färjans skakningar och rörelser kan medföra att Check Control-meddelanden visas i fordonet efter uppgraderingen, men dessa försvinner igen efter kort tid.

Läs mer

ANVÄNDA APPEN MY BMW FÖR DATAÖVERFÖRINGEN.

Remote Software Upgrade smartphone i handen vy appen My BMW

Information om hur du använder My BMW app för dataöverföringen vid
installation av programvaruuppdateringen hittar du på YouTube.

ALLMÄN INFORMATION.

FUNKTIONSUPPDATERINGAR OCH KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR.

Med den här Remote Software Upgrade uppgraderas befintliga funktioner till den senaste versionen och den innehåller även kvalitetsförbättringar.

Läs mer
 • Giltighet för Remote Software-uppgraderingen och tillhörande Release Notes
 • Information om tidigare versioner
 • Uppdatering av den integrerade förarhandboken i bilen