Historiskt kännetecken i förändring.

HISTORISKT KÄNNETECKEN
I FÖRÄNDRING.

Historiskt kännetecken<br>i förändring.

Historiskt kännetecken i förändring.

I nästan 90 år har i princip alla fordon från Bayerische Motoren Werke, vare sig det handlat om en konceptbil eller en produktionsmodell, haft en kylargrill i en omisskännlig grundform som varit utmärkande för varje BMW – de klassiska BMW-njurarna.

 

Kylargrillens utformning har under årtiondena genomgått flera förändringar i syfte att bli alltmer funktionell och intelligent. Trots många modifieringar har de kända njurarna aldrig tappat sin roll som typiskt igenkänningstecken för BMW. Ny drivteknik och förändrad funktionalitet har öppnat upp för nya designmöjligheter av fronten, vilket även avspeglar sig i njurarnas design. Följ med på en inspirationsresa genom BMW:s historia - med fokus på den berömda dubbla njuren.

Läs mer
BMW 303

BMW 303 (1933).

BMW 303 är en milstolpe i BMW:s historia i dubbel bemärkelse. För det första var denna mellanklass-sedan varumärkets första modell med en sexcylindrig motor. För det andra var det den första BMW-modell som utrustades med, vad som snart 90 år senare kännetecknar luftintaget på varje BMW - dubbla njurar. Visserligen var kylargrillens utseende med delad, vanligtvis förkromad, mittstång inte någon nyhet inom den tidens fordonsdesign. Men med BMW 303:s ovala grill, med BMW-emblemet placerat mellan de övre bågarna, erhöll kylaren en mycket skarpskuren effekt. Resultatet skapade ett helhetsintryck med högt igenkänningsvärde. Fram till andra världskriget hittades den dubbla njuren på alla BMW-modeller - inklusive legendariska BMW 327 och BMW 328. Allt mer smalare och mer elegant, följde den alltid ursprungsformen från BMW 303.

Läs mer
BMW 507

BMW 507 (1956).

BMW 507 Roadster lanserades samma år som sin systermodell BMW 503, men låg betydligt längre fram när det gäller progressiv design. Denna sportbil var den första BMW med två stora, horisontellt monterade luftintag. Dess designer, Albrecht Graf von Goertz, uttryckte sin starka kreativa frihet och förmåga med designen av den dubbla njuren, något som designers hos BMW inte skulle återuppta förrän på 1990-talet. De stora luftintagen på BMW 507 var dock nödvändiga eftersom de var enda källan till frisk luft för kylaren till bilens V8-motor under den plana motorhuven. Modellens front är också anmärkningsvärd av en annan anledning. BMW 507 var den första modellen med den dynamiskt vinklade fronten - även känd som "hajnos". Detaljen som visuellt förlänger huven ger intrycket av formidabel framåtsträvande dragkraft. Denna funktion etablerades med den "nya klassen" på 1960-talet och skulle leva vidare i modeller som BMW 3-, 5- och 7-serien långt in på 1990-talet.

Läs mer

Njuren som sträcker sig över hela grillen.

BMW 1500

BMW 1500 (1961).

Mellanklassmodellerna inom ”Nya klassen” innebar inledningen av en ny era för BMW i flera avseende – tekniskt, affärsmässigt och i form av den varumärkestypiska BMW-designen. Njurarna på BMW 1500 (och dess systermodeller BMW 1600, BMW 1800 och BMW 2000) påminde om njurarna på BMW 503. Men för första gången var de sammanlänkade och också mycket smalare än på alla tidigare modeller. De satt nu placerade mellan två horisontella grillar, vilka sträckte sig över hela fronten på bilen. Med denna placering av de primära och sekundära luftgrillar skapades designspråket för kärnmodellernas front ända fram till 1980-talet. Det innefattade modeller som 02-serien (från 1966), BMW 2500 och BMW 2800 Sedan (från 1968), BMW 2800 CS Coupé (även den från 1968) och legendariska BMW 3.0 CS, BMW CSi och BMW CSL.

Läs mer
BMW M1

BMW M1 (1978).

Den kultförklarade sportbilen BMW M1 från 1978 är designmässigt ett specialfall när det gäller de dubbla njurarna. Av förklarliga skäl kunde endast ultra-platta luftintag användas till modellens långa frontparti, men man övervägde aldrig att gå ifrån njurarnas varumärkesdistinkta designkaraktär. De är bland de minsta exemplar som någonsin monterats på en BMW. Inspirationskällan till modellen var konceptbilen BMW Turbo från 1972. Den har, likt M1, njurar som ser ut att vara gjutna in i kylargrillen. De separeras från de smala sekundära luftintagen genom smala karossytor i samma färg som bilen och ramas in av pop-up strålkastare. Utformningen av den dubbla njuren hos BMW M1 återupptogs senare i frontdesignen av senare nischmodeller som BMW Z1 (från 1988) och BMW 8-serien (från 1989).

Läs mer
Körglädje med BMW Concept i4

BMW 3-serien (1990).

Ett nytt designmässigt utvecklingssteg togs år 1990 med lanseringen av den tredje generationen av BMW 3-serie. Dess dubbla njurgrill var platt och horisontellt monterad, men inte särskilt bred. Till skillnad från de första generationerna av BMW 3-serien separerades de kylargrillshalvorna åter igen. Njurarna var tydligt rektangulära med något avrundade hörn och, detta är särskilt anmärkningsvärt, de skiljs inte längre åt från strålkastarlisterna med hjälp av sekundära grillar utan med hjälp av karossfärgade ytor. Denna design inspirerade många modeller på 1990-talet - från BMW 7-serie (1994) och BMW 5-serie (1995), via BMW Z3 (1995) och nästa generation av 3-serien (1998), till de två första generationerna av BMW X5 (1999).

Läs mer
BMW i3

BMW i3 (2013).

Frontdesignen på helt elektriska BMW i3 visar hur BMW-njurarnas ursprungliga tekniska funktion nu helt spelat ut sin roll, Den plana, relativt breda dubbel-njuren framträder med sina tydligt synbara stängda ytor markerade i blå accentfärger, Kombinationen definierar bilen som både en BMW, men också som en innovativ elbil. Det faktum att njurarna är stängda gynnar aerodynamiken i BMW i3. Designen på den dubbla njuren hos BMW i3 liknar den i BMW i8 och den fungerar som inspirationen för frontdesignen av alla kommande helelektriska BMW-modeller.

Läs mer
BMW z4

BMW 8-serien, BMW Z4 (2018).

Med dessa innovativa BMW-modeller får dubbelnjuren 2018 en ny, relativt kantig, kontur. I geometriska termer bildar nu grillen (som sitter ihop på BMW 8-serien, men är särad på BMW Z4) breda, horisontellt placerade pentagoner. Ett smalt karossfärgat parti förbinder grillen i sidled med strålkastarna. Som i alla senare BMW-coupér, framhävs sportigheten av det faktum att njurarna "öppnas upp” nertill. Vilket gör att den visuella tyngdpunkten vid fronten sänks ytterligare en aning och hamnar närmare vägbanan.

 

Funktionellt sett fungerar njurarna som ett sekundärt luftintag med ett aktivt kontrollsystem för luftklaffen, vilken öppnas och stängs efter behov för att minska luftmotståndet. I digitalt uppkopplade versioner sitter en kamera för bilens förarassistanssystem monterad mitt i staget som binder ihop de njurarna.

Läs mer
BMW 3-serie

BMW 3-serie Sedan (2018).

Den moderna designen av dubbelnjuren på nuvarande BMW 3-serie kombinerar välbekanta funktioner, såsom sammanlänkade njurar, direktanslutna strålkastarytor och pentagonformad inramning, med nya karakteristiska egenskaper. Till exempel sträcker njurarna sig betydligt högre än strålkastarnas övre kant; de sträcker sig upp över kanten och in över motorhuven. Strålkastarnas övre kanter förbinds med varandra genom njurarnas övre inramningslist, vilken följer samma form. Hur mycket njurarnas design kan skilja sig åt mellan olika BMW-modeller blir tydligt om man jämför BMW 3-serien med två andra BMW-modeller som lanserades 2019. Såväl BMW X7 som BMW 7-serie har dubbelnjure av liknande design som BMW 3-serien, inklusive den horisontella böjningen över kanten på motorhuven. Men i dessa två modeller är de betydligt större och mer iögonfallande – och därför även mer närvarande.

Läs mer

BMW X7 och BMW 7-serie Sedan.

BMW X7
BMW 7-serie Sedan

BRYGGAN TILL FRAMTIDEN.

qwe

BMW 4-serie Coupé (2020).

Det senaste i utvecklingen av den dubbla njuren är att den firade sin världspremiär digitalt i BMW Groups designstudio i München, i de historiska salarna i BMW Group Classic och på BMW Groups testbana i Aschheim. Designens fokus har legat på det individuella uttrycket, som framför allt framhäver den stora, upprätt och framåtriktade BMW-njuren längst fram på bilen. En tillbakablick i BMW:s historia visar hur mycket den nya BMW 4-serie Coupé är en tradition för varumärkets legendariska sportbilar. Enastående klassiker som BMW 328 Coupé från 1930-talet och BMW 3.0 CS från 1970-talet är en del av BMW:s fascinerande historia av coupé-bilar. Dessa kännetecknas av prestige, körglädje och framgång på banan och nu berikas av ytterligare kapitel.

För designern Seungmo Lim, som är ansvarig för designspråket för BMW 4-serie Coupé, är designen av den vertikala dubbla njuren en bro för framtiden:

”Vi har en stark designhistoria. Ett kännetecken gör att en bil känns igen - och den dubbla njuren är en av våra ikoner. Ändå måste BMW-designen tolkas om och översättas till framtiden om och om igen. För att ta detta djärva steg framåt hos den nya BMW 4-serien Coupé har vi blickat in i vårt förflutna.”

Pieter Nota, styrelseledamot i BMW AG, ansvarig för kund, varumärken och försäljning, tillägger: ”Den nya BMW 4-serie Coupé förkroppsligar kärnan i BMW-märket. Det är en framåtblickande tolkning av BMW:s uthålliga DNA.”

Läs mer
BMW Vision & iX

BMW Vision M NEXT, BMW iX (2019 & 2021).

Genom att studera både den visionära konceptbilen BMW Vision M Next och den iögonfallande, nyligen lanserade, BMW iX kan man bilda sig en bra bild över hur varumärkets starkaste kännetecken kan komma att se ut i framtida modeller.

 

Helt elektriska BMW iX har tydliga linjer och detaljer som visar formspråket för kommande elektriska BMW. Eftersom den elektriska drivlinan endast kräver en minimal mängd kylluft, har de ikoniska njurarna i BMW iX fått helt ny funktion – kameror, sensorer och andra funktioner för assisterande och automatiserad körning har integrerats i kylaren där de bildar en intelligent ’shy-tech’ panel.

 

I hybrid-sportbilen BMW Vision M NEXT möts vi av en formstark inglasad njurgrill, som framträder direkt i fronten och vars ytor har graverade, stiliserade BMW-logotyper. Den belysta njurgrillen har en färgskiftning inuti vilken förstärker den tredimensionella effekten ytterligare - en effekt vi inte kommer att ha sett för sista gången i en BMW.

Läs mer
The 4 - BMW 4-serie Coupé

KÄNSLAN SITTER I LINJERNA.

Nyfiken på hur designern bakom nya BMW 4-serie Coupé tänker när han skissade fram bilen? Seungmo Lim berättar sin historia här.
IPA

INTERAKTIV OCH MÄNNISKOLIK TEKNIK I NYA BMW iX.

IPA är en integrerad funktion i BMW:s iDrive-system med förmågan att ge dig en nästintill mänsklig interaktion ute på vägarna.
 • Den angivna bränsleförbrukningen och utsläppsvärdena utgår från EU-förordning (EG) 715/2007 i den version som gällde vid tidpunkten för typgodkännande. Värdena avser ett typfordon med grundläggande konfiguration och det visade intervallet tar hänsyn till storleken på hjul, däck och extrautrustning.

  * Värdena är enligt WLTP-körcykeln. Från och med 1 januari 2020 har WLTP helt ersatt den tidigare körcykeln NEDC. På grund av mer realistiska testförhållande – i WLTP är uppmätt bränsleförbrukning, energiförbrukning och koldioxidvärde ofta högre och verklig räckvidd i många fall lägre än med uppmätt NEDC-värde. Andra värden kan gälla vid beräkning av skatt och övriga fordonsavgifter. Du kan beräkna din fordonsskatt på: www.bilsvar.se

  Mer information om WLTP-körcykeln finns på www.bmw.se/wltp.

  Värdena avser basmodell med standardväxellåda; värden i [ ] gäller för modell med extrautrustningens växellåda.

  Elektrisk räckvidd påverkas av faktorer som körstil, vägbanans beskaffenhet, utomhustemperatur, uppvärmning/luftkonditionering och föruppvärmning/kupékylning.

  Modellerna på bilderna kan ha extrautrustning och tillbehör som inte ingår i standardutrustningen för den svenska marknaden. Information om vilka modeller och utrustningsalternativ som erbjuds i Sverige framgår av texten. Kontakta din BMW-återförsäljare för mer information. Med förbehåll för ändringar i konstruktion och utrustning samt skrivfel och andra felaktigheter.