EN ANSVARSFULL FRAMTID.

BMW Återvinning.

BMW skapar en grund för hållbar återvinning redan i utvecklings - och produktionsprocessen av varje ny BMW-modell.
Genom användning av återvinningsbara plaster, minskade materialvolymer och noggrann materialsortering ser BMW till att bilar snabbt och effektivt kan återvinnas när de har tjänat ut efter ett långt liv.

Läs mer

HÅLLBAR ÅTERVINNING.

Nya sätt att återvinna bilar: Skrotningen av gamla bilar sker hos bilåtervinningsföretag i för ändamålet godkända anläggningar. Varje kilo bilskrot återvinns och återanvänds på ett både ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Värdefulla råmaterial går in i produktionskretsloppet igen vilket skonar miljön. Det kontrollerade skrotningsförfarandet, förbehandlingen, demonteringen och återvinningen av restprodukten är de fyra stegen i hållbar återvinning av gamla bilar.

  • Kontrollerat skrotningsförfarande
  • Avlägsnande av vätskor
  • Demontering
  • Återvinning av restprodukten
FRAMTIDENS KÖRGLÄDJE ÄR ELEKTRISK.

FRAMTIDENS KÖRGLÄDJE
ÄR ELEKTRISK.

ALLA TJÄNSTER FRÅN BMW GROUP

INTELLIGENTA KOMPONENTER MED ETT INBYGGT ANDRA LIV.

BMW har som övergripande målsättning att minimera bilens miljöpåverkan under dess totala livscykel. Redan i utvecklings- och produktionsfasen för varje ny bil läggs grunden till en miljövänlig och effektiv återvinning.

  • Åtgärder för en miljövänlig återvinning
  • Effektiv återvinning av BMW-bilar

SKROTNING AV ÄLDRE FORDON.

Bilens sista ägare måste lämna in sin gamla bil till ett mottagningsställe eller auktoriserat bilåtervinningsföretag. Mottagningsstället eller återvinningsföretaget utfärdar det mottagningsbevis som krävs när en personbil ska avregistreras för att skrotas och är sedan anvarig för att bilen skrotas och återvinns på ett korrekt sätt.

De bilar som BMW levererat i Sverige tas emot kostnadsfritt av återvinningsföretag som BMW samarbetar med. Din BMW-återförsäljare ger dig information om vem du ska vända dig till.

Förutsättningar för kostnadsfri återvinning av bilen:
Den gamla bilen måste vara komplett (det vill säga innehålla motor, drivlina, kaross, katalysator, värdefulla elektroniska komponenter och andra grundläggande komponenter) och fri från skräp.