BMW EfficientDynamics Effektiv körning

EFFEKTIV KÖRNING.

Sänk förbrukningen och förläng räckvidden med BMW EfficientDynamics.

De senaste åren har BMW integrerat många tekniska lösningar i bilen via BMW EfficientDynamics för att sänka förbrukningen. En central påverkansfaktor är faktiskt du själv i egenskap av fordonsanvändare. Beroende på sträcka och trafiksituation kan du sänka bränsleförbrukningen resp. energiförbrukningen med upp till 25% genom en effektiv körstil. Denna uppskattning gäller för både diesel- och bensinmodeller och elbilar, laddhybrider och bilar med vätgasdrift. Det gör att du som äger en elbil eller laddhybrid kan öka bilens räckvidd med upp till 30%.
På BMW-bilar som är utrustade med Intelligent Personal Assistant* kan du nu även ställa frågor om effektiv körning. På frågan: ”Hur hög är min nuvarande förbrukning?” ger assistenten tips om hur du kan spara bränsle – och aktiverar på begäran funktionerna som ökar effektiviteten.


*Ingår i driftkonceptet ID 7 och specialutrustningen BMW Live Cockpit Professional

Läs mer
EFFEKTIV KÖRNING.Sänk förbrukningen och förläng räckvidden med BMW EfficientDynamics.

5 FAKTA FÖR EFFEKTIVARE KÖRNING.

  • 01 Oavsett om du kör en bil med förbränningsmotor, en laddhybrid eller elbil: Den personliga körstilen kan sänka förbrukningen med upp till 25 % i körläget ECO PRO.
  • 02 Den som kör med god framförhållning sänker kostnaderna och kommer fram till destinationen utvilad – ECO PRO hjälper dig att köra miljöeffektivt.
  • 03 På elektrifierade bilar ökar förkonditioneringen räckvidden och komforten.
  • 04 I din BMW Plug-in hybrid hjälper den förutseende hybriddriften dig att köra effektivt genom aktiv vägledning.
  • 05 Från aerodynamik till lättviktskonstruktion: BMW:s bilar använder sig av många olika effektivitetshöjande tekniker.

INNAN DU BÖRJAR KÖRA: ÖKA KÖREFFEKTIVITETEN.

Spara bränsle och ström genom att vidta förberedande åtgärder innan du börjar köra.

Effektivitet börjar redan innan du sätter dig bakom ratten. Oavsett om du har en bensin- eller dieseldriven BMW, kör en laddhybrid eller elbil: Genom att förbereda din bil optimalt kan du sänka bränsle- eller elförbrukningen. Här kan du läsa mer om hur med några enkla åtgärder kan höja effektiviteten hos din BMW redan innan du börjar köra.

Läs mer

MINIMERA PACKNINGEN OCH DEMONTERA TILLBEHÖR SOM DU INTE ANVÄNDER.

BMW EfficientDynamics Minimera packningen och demontera tillbehör som du inte använder

Eftersom extravikt ökar bränsleförbrukningen bör du ta ut packning som du inte behöver innan du börjar köra. Dessutom bör du ta bort tillbehör som takbox eller cykelhållare när du är klar med att använda dem, eftersom de ökar bilens luftmotstånd och därmed ökar bränsle- eller energiförbrukningen. Genom att vidta de här förberedande åtgärderna kan du enkelt öka effektiviteten ytterligare hos din BMW redan innan du börjar köra.

OPTIMALT DÄCKTRYCK.

BMW EfficientDynamics Optimalt däcktryck

En annan åtgärd du kan vidta för att förbereda för en effektivare resa är att kontrollera däcktrycket och vid behov korrigera trycket. Ett däcktryck under det rekommenderade värdet ökar både slitaget på däcket och bränsleförbrukningen. Om bilen inte är fullastad kan du sänka bränsleförbrukningen maximalt med hjälp av ECO-däcktrycket*.

*Funktionen är endast tillgänglig i EU och Storbritannien.

FÖRKONDITIONERING INFÖR AVRESA.

BMW EfficientDynamics Förkonditionering inför avresa

Med funktionen Förkonditionering inför avresa* ser du till att kupén i din elbil eller laddhybrid håller en behaglig temperatur redan innan du börjar köra. Under laddningen kan dessa åtgärder öka den elektriska räckvidden markant, eftersom energibehovet under körning sänks. Det skapar en perfekt balans mellan effektivitet och komfort.

*Denna funktion finns endast på BMW-bilar med el- eller hybriddrivlina.

 

UNDER FÄRDEN: SÄNK FÖRBRUKNINGEN.

Med de smarta funktionerna i BMW EfficientDynamics kan du sänka bränsle- och energiförbrukningen på resan.

Förbränningsmotor, laddhybrid eller elbil: Oavsett vilken typ av drivlina du har bestämt dig för att din bil ska ha, hjälper din BMW dig att tillämpa en effektiv körstil med funktioner som hastighetsassistenten i ECO PRO-läget. Grundprincipen är: Så få accelerationer och inbromsningar som möjligt minskar förbrukningen markant. För renodlade elbilar betyder det en tydligt förbättrad räckvidd. Försök därför att ha framförhållning när du kör så att inbromsningar kan undvikas respektive minimeras. Speciellt vid körning på motorväg är hastigheten den faktor som påverkar förbrukningen mest. En sänkning av hastigheten med så lite som 20 km/h resulterar i en sänkt förbrukning med upp till 20%. Med BMW EfficientDynamics kombinerar du lägre förbrukning med avkopplande körning.

Läs mer
BMW EfficientDynamics Praktiska tips för effektiv körning

TIPS FÖR EFFEKTIV KÖRNING.

Kör ännu effektivare – med smart BMW-teknik och åtgärder som sparar bränsle och energi.

BMW BENSIN- OCH DIESELBILAR: SÅ KAN DU SPARA BRÄNSLE.

De innovativa funktionerna i BMW EfficientDynamics hjälper dig att sänka bensinförbrukningen markant.

Från ECO PRO-läget via hastighetsassistenten och seglingsfunktionen till en analys av din körstil: Din BMW har en mängd smarta funktioner som hjälper dig att köra effektivt och spara bränsle.

Läs mer
BMW EfficientDynamics ECO PRO-läget

ECO PRO-läget.

ECO PRO innehåller ett smart åtgärdspaket som gör att föraren kan sänka förbrukningen kan sänkas med upp till 25 %. Dessutom reduceras förbrukare som klimatanläggningen och stolsvärmen för passagerarna nästan utan att det märks.
I ECO PRO-läget förändras gaspedalens och den automatiska växellådans egenskaper. Detta främjar en lugn och bränslesparande körstil. När du behöver trampa gaspedalen i botten har du fortfarande tillgång till hela motoreffekten.
Med bonusräckvidden får du snabbt reda på hur många extra kilometer den effektivare körstilen i ECO PRO-läget har genererat. Den kombinerade förbrukningsvisningen tar hänsyn till aktuell förbrukning vid beräkningen av den genomsnittliga förbrukningen.

Läs mer
BMW EfficientDynamics Hastighetsassistenten i ECO PRO-läget

Hastighetsassistent.

Hastighetsassistenten är en funktion i ECO PRO-läget som möjliggör ännu mer effektiv körning. Tillsammans med navigationssystemet identifierar din BMW hastighetsbegränsningar, kurvor, rondeller, tätortsinfarter och motorvägsavfarter på den aktuella vägsträckan och informerar t ex om när det är lämpligt att sänka hastigheten för att undvika ineffektiva inbromsningar. Tipsen från hastighetsassistenten i form av en blå ”släpp upp foten från gaspedalen”-symbol visas i kombiinstrumentet när du bör sänka hastigheten.

Läs mer
BMW EfficientDynamics Mild-Hybrid-teknik

48-volts Mild-Hybrid-teknik.

48-volts Mild-Hybrid-tekniken gör det möjligt att återvinna bilens bromsenergi och använda denna för att stötta förbränningsmotorn vid acceleration. Det minskar bränsleförbrukningen och utsläppen – i kombination med förbättrad dynamik. Tack vare 48-volts-Mild-Hybrid-tekniken reagerar Auto start/stopp-funktionen snabbare och smidigare och kan användas i ett utökat hastighetsområde. I samband med inbromsningsfaserna (inbromsning och segling) stängs motorn av i hastigheter från 15 km/h tack vare 48-volts-Mild-Hybrid-tekniken, men är ständigt beredd att snabbt kopplas in. Funktionen gör det möjligt att rulla, med noll bränsleförbrukning och utsläppsfri körning.

Läs mer
BMW EfficientDynamics--Motoravstängning-segling

Motoravstängning-segling.

Motoravstängning-segling möjliggör förbruknings- och utsläppsfri rullning samtidigt som rörelseenergin tas till vara maximalt. När du släpper upp gaspedalen reglerar funktionen adaptivt baserat på miljödata mellan seglingsfunktion och bromskraftsåtervinning. Motoravstängning-segling är en funktion som finns på bilar med 48-volts Mild-Hybrid-teknik. På bilar utan 48-volts Mild-Hybrid-teknik går motorn på tomgång vid segling. Seglingsfunktionen kan användas i lägena COMFORT och ECO PRO. ”Seglingstrippmätaren” visar sträckan som du har kört i läget Segling.

Läs mer
BMW EfficientDynamics Körstilsanalys

Körstilsanalys.

Funktionen körstilsanalys hjälper dig genom situationsbaserade tips att utveckla en effektivare körstil och spara bränsle. Dessutom analyseras din körstil och betygsätts i olika kategorier. Bedömningen av hur miljövänligt du kör och tillhörande tips visas på Control Display i körläget ECO PRO.

Läs mer
BMW EfficientDynamics Energiflödesdisplay

Energiflödesdisplay.

På energiflödesdisplayen i Control Display illustreras BMW EfficientDynamics-tekniker som segling, bromskraftsåtervinning eller den smarta Auto start-/stoppfunktionen på ett överskådligt sätt.

Läs mer

BMW PLUG-IN HYBRIDER: KÖR ÄNNU EFFEKTIVARE MED HJÄLP AV BMW EFFICIENT DYNAMICS.

Din BMW Plug-in hybrid hjälper dig att köra effektivt.

Även du som kör en BMW Plug-in hybrid har tillgång till de välbekanta ECO PRO-funktionerna. ECO PRO har utökats med funktioner som är speciellt anpassade för laddhybrider, som det förutseende hybridläget eller aktiv bromskraftsåtervinning.

Läs mer
BMW EfficientDynamics HYBRID ECO PRO-läget

HYBRID ECO PRO-läget.

HYBRID ECO PRO innehåller ett smart åtgärdspaket som gör att föraren kan sänka förbrukningen kan sänkas med upp till 25 %. Dessutom reduceras förbrukare som klimatanläggningen och stolsvärmen för passagerarna nästan utan att det märks.
I HYBRID ECO PRO-läget förändras gaspedalens och den automatiska växellådans egenskaper. Detta främjar en lugn och bränslesparande körstil.
Den integrerade eDRIVE Counter ger dig dessutom information om hur många kilometer du har kört utan att använda förbränningsmotorn, och därmed utsläppsfri körning.

Läs mer
BMW EfficientDynamics Förutseende hybriddrift

Förutseende hybriddrift.

Den banbrytande hybriddriften möjliggör en optimal fördelning av den tillgängliga elektriska energin, så att räckvidden på el räcker för att köra i stan och i det geografiska området med hjälp av aktiv vägledning via navigatorn. Om högspänningsbatteriet är tillräckligt laddat, väljs ytterligare delsträckor ut för körning på el. För effektiv bromskraftsåtervinning tar systemet bland annat hänsyn till sträckor med nedförsbackar. Beroende på hur vägsträckan ser ut startas eller stängs motorn av automatiskt, vilket främjar en effektiv körstil och utsläppsfri körning i stan.

Läs mer
BMW EfficientDynamics Adaptiv bromskraftsåtervinning

Adaptive bromskraftsåtervinning.

I nyare BMW-bilar med hybriddrivlina (t.ex. BMW X5 xDrive45e) används adaptiv bromskraftsåtervinning. Funktionen ger en mjuk och effektiv körstil och stöds i HYBRID ECO PRO-läget av hastighetsassistenten. Med hjälp av intelligent och situationsanpassad justering avgör bilens system själv om seglingsfunktionen eller bromskraftsåtervinningen ska aktiveras när du släpper upp gaspedalen. Framförvarande fordon, hastighetsbegränsningar, cirkulationsplatser, avfarter eller samhällen – systemet anpassar motorbromsningen optimalt efter trafiksituationen. Det gör att du inte behöver använda bromspedalen lika mycket och ökar även åkkomforten – och det på ett sätt som sparar energi.

Läs mer
BMW EfficientDynamics kvinna framför BMW i3

BMW:S ELBILAR: SPARA STRÖM UNDER KÖRNING OCH FÖRLÄNG RÄCKVIDDEN.

BMW:s elbilar ger dig olika möjligheter att minska elförbrukningen under körning och därmed förlänga räckvidden. Här spelar det förbrukningsoptimerade körläget ECO PRO en viktig roll. Som den centrala komponenten i BMW EfficientDynamics innehåller HYBRID ECO PRO ett smart åtgärdspaket som gör att föraren kan spara energi genom en ekonomisk körstil och på så sätt förlänga den elektriska räckvidden med upp till 30 %. En av de mest effektivitetshöjande funktionerna som ingår i systemet är till exempel hastighetsassistenten. Tillsammans med navigationssystemet identifierar hastighetsassistenten hastighetsbegränsningar, kurvor, rondeller, tätortsinfarter och motorvägsavfarter på den aktuella vägsträckan och informerar t ex om när det är lämpligt att sänka hastigheten för att undvika ineffektiva inbromsningar. Funktionen körstilsanalys hjälper dig genom situationsbaserade tips att utveckla en effektivare körstil och spara energi. För optimal överblick visar energiflödesdisplayen användningen av de olika BMW EfficientDynamics-åtgärderna under körning, som bromskraftsåtervinningen. Efter körning visas laddningsförloppet.

  • Individuell och adaptiv bromskraftsåtervinning i BMW iX3
BMW EfficientDynamics Analys av kördata på BMW Control Display

EFTER KÖRNING: ANALYSERA KÖRDATA.

Oavsett om du har en bil med förbränningsmotor eller en hybrid-modell: Kontrollera efter körning hur bränslesnålt du har kört. För att få en översikt över hur bränslesnålt du kör kan du visa körsträckan och förbrukningsvärdena om körningen i menyn till Control Display under Car/Körinfo/Kördata. Som en indikator på hur effektivt du kör i en bil med bensin- eller dieselmotor kan du kontrollera hur lång sträcka du har kört med seglingsfunktionen aktiverad, i vilken den automatiska start-/stoppfunktionen har stängt av motorn. Dessutom visas hur stor del av sträckan du har kört i ECO PRO-läge med blått i diagrammet. På din BMW laddhybrid visas här bland annat körsträcka som har körts enbart på el.

BMW EfficientDynamics Förbrukning och utsläpp

FÖRBRUKNING, UTSLÄPPSVÄRDEN OCH MÄTMETODER.

BMW EfficientDynamics Innovativ teknik i BMW EfficientDynamics

DEN INNOVATIVA TEKNIKEN I BMW EFFICIENTDYNAMICS.