Bonus Malus 2021

BONUS MALUS 2021.

Läs och få full koll på bonus malus för elbilar, laddhybrider och mildhybrider.

Bonus Malus 2021.Läs och få full koll på bonus malus för elbilar, laddhybrider och mildhybrider.

Hur fungerar bonus malus?

Bonus Malus betyder i korthet att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet med en fossilfri fordonsflotta. 

 

Bonus-malus systemet gäller efter beslut från regering och riksdag från och med den 1 juli 2018 för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar.  Ändringen berör endast nya fordon som tas i bruk från med just den 1 juli 2018. Systemet kan komplettera de mer generellt verkande drivmedelsskatterna och bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan. Dessutom förväntas utsläppen från nya bilar att minska i en snabbare takt än tidigare vilket även indirekt har positiva effekter på utsläppen av luftföroreningar. 

 

Från 1 april 2021 uppdaterades även Bonus Malus., vilket du kan läsa om här nedan. 

Läs mer

Bonus Malus innebär:

 • 01 Bonus – till bilar som släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer om fordonet tagits i trafik första gången före 2020, eller för första gången den 1 april 2021 eller senare.
 • 02 Bonus - till bilar som släpper ut högst 70 gram koldioxid per kilometer om fordonet tagits i trafik första gången mellan den 1 januari 2020 och den 31 mars 2021.
 • 03 Malus – förhöjd fordonsskatt för bilar med höga utsläpp.
 • 04 Gäller endast nya personbilar klass I och II, lätt lastbil eller lätt buss.
 • 05 Gäller inte bilar tagna i trafik innan den 1 juli 2018.
 • 06 Bonusen får högst motsvara 25 procent av bilens nypris.
 • 07 35 % bonus för juridiska personer*

*En bonus till ett företag får uppgå till högst det belopp som motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil, om bilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen

 

Läs mer

Vad gäller från 1 april 2021 med Bonus Malus?

Här nedan listas skillnader och nyheter gällande Bonus Malus från 1 april 2021.

 

Bonus:

 • Utsläppsgränsen för när ett fordon får ta del av bonus ändras till 60 gram koldioxid per kilometer. Den låg tidigare på 70 gram koldioxid per kilometer.
 • Det högsta bonusbeloppet som ges till fordon som släpper ut noll gram koldioxid höjs till 70 000 kronor, från tidigare 60 000 kronor. Detta gäller om bilen är tagen i trafik den 1 april 2021 eller senare.
 • Det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp över noll blir 45 000 kronor.

Malus:

 • Utsläppsgränsen från när förhöjd fordonsskatt tas ut sänks till 90 gram koldioxid per kilometer.
 • Den förhöjda fordonsskatten höjs genom att koldioxidbeloppet ökar till 107 kronor per gram om fordonet släpper ut mellan 90 och 130 gram koldioxid per kilometer och till 132 kronor per gram om fordonet släpper ut över 130 gram koldioxid per kilometer.

 

Vill du veta mer om Bonus malus kan du läsa allt på transportstyrelsens hemsida.

Läs mer

Vad gäller för laddhybrider?

För laddhybrider minskar bonusen för varje gram koldioxid som bilen släpper ut enligt vägtrafikregistret:

 

 • För bilar tagna i trafik första gången den 1 april 2021 eller senare och som släpper ut 1 gram eller mer per kilometer, minskar bonusen med 583 kronor, från 45 000 kronor, för varje gram.
 • För bilar tagna i trafik första gången mellan den 1 januari 2020 och den 31 mars 2021 minskar bonusen med 714 kronor, från 60 000 kronor, för varje gram koldioxid.
 • För bilar som är tagna i trafik första gången före 2020 minskar bonusen med 833 kronor, från 60 000 kronor, för varje gram koldioxid.
Läs mer
BMW iX3

Hur beräknar jag hur mycket bonus jag kan få ut?

Hos transportstyrelsen kan du beräkna den preliminära bonus som du kan få ut.

Vanliga frågor om bonus malus.

Källa: Transportstyrelsen.

Läs mer
 • Vilka fordon omfattas?
 • Hur fungerar bonusen?
 • Hur fungerar malusen?
 • Hur mäts utsläppen?
 • Hur kommer den nya fordonsskatten påverka mig som kör företagsbil?
 • Generella förändringar
Hitta din BMW och finansiering

HITTA RÄTT FINANSIERING FÖR DIN BMW.

Är du intresserad av att finansiera en BMW? Oavsett om du är privatperson eller letar en tjänstebil kan vi skräddarsy en finansiering utifrån dina behov. Se villkor och förutsättningar för de olika finansieringslösningarna och jämför aktuella erbjudanden.
Elbil vs. laddhybrid - skillnader och likheter.

ELBIL VS. LADDHYBRID - VILKEN SKA DU VÄLJA?

Funderar du på att köpa en laddbar bil? Vi hjälper dig att sudda ut frågetecknen och guidar dig genom likheter och skillnader.
BMW iX3 - hållbar körglädje

HÅLLBAR KÖRGLÄDJE MED BMW iX3.

30% mer effektivt batteri och mindre koldioxidutsläpp. Läs mer om den hållbara körglädjen med BMW iX3.