BMW EfficientDynamics Förbrukning och utsläpp

FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP.

BMW EfficientDynamics: Information om metoden som används för att mäta bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp samt dieseltekniken.

Bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen hos nya bilar anges med hjälp av ett standardiserat förfarande. I september 2018 ersattes den europeiska körcykeln som hade gällt fram till dess (NEDC) av en ny, mer realistisk körcykel, som kallas WLTP. (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Utöver detta används utsläppstestet RDE (Real Driving Emissions) som mäter utsläppen av farliga ämnen direkt på vägen. Med den nya körcykeln kan förbrukare som påverkar din bils bränsleförbrukning och utsläpp beräknas med ännu större precision. På den här sidan hittar du användbar information om dieselmotorers hållbarhet och effektivitet.

Läs mer
FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP. BMW EfficientDynamics: Information om metoden som används för att mäta bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp samt dieseltekniken.

5 FAKTA OM WLTP-KÖRCYKELN.

 • 01 Den nya lagstadgade WLTP-metoden mäter förbrukningen på ett mer realistiskt sätt.
 • 02 Testerna görs under längre tid och i ett högre tempo med dynamiskt förlopp.
 • 03 Normvärdena i den nya körcykeln ligger närmare den faktiska förbrukningen.
 • 04 Uppgifterna ger större transparens beträffande vilka bränslekostnader man kan förvänta sig.
 • 05 WLTP-mätförfarandet har införts stegvis sedan 01.09.2017.

WLTP-KÖRCYKELN.

Körcykel med hög precision för så verklighetstrogna värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

Den nya mätmetoden WLTP bygger på globalt insamlade, verkliga kördata, vilket gör att värdena i högre grad kommer att spegla realiteten. Detta innebär bland annat att de nya testvillkoren är betydligt tuffare genom att både hastigheten är högre och körcykeln är längre (30 istället för 20 minuter).

För att kunna räkna ut det exakta koldioxidvärdet provas inte enbart standardutrustade bilar i den nya körcykeln, utan även bilar med extrautrustning. Detta leder till att det finns två värden för varje bilmodell: det lägsta och det högsta standardvärdet för förbrukning beroende på aerodynamik, vikt och rullmotstånd.

Tack vare WLTP-körcykeln kan du få reda på el-/bränsleförbrukning och koldioxidvärde för en individuell bil. Om det gäller en viss bil med specificerad utrustning kan de aktuella värdena beräknas direkt.

Givetvis finns det avvikelser även i den nya körcykeln. De verkliga värdena för bränsleförbrukning och utsläpp beror även fortsättningsvis på vilka villkor som råder lokalt och påverkas av faktorer som topografi, klimat, personlig körstil och körtekniska förhållanden. På samma sätt påverkas förbrukningen av trafiksituationen, aktuell belastning och användning av förbrukare.t.ex. klimatanläggningen.

Faktum kvarstår: Testvillkoren är mer realistiska än tidigare, vilket gör att bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp kommer att bli högre på pappret, och att elräckvidd blir lägre. Detta ändrar dock inget vad gäller den verkliga förbrukningen eller räckvidden. Parallellt arbetar BMW Group kontinuerligt på att ta fram ny teknik för att förbättra förbrukningen och räckvidden ännu mer. Alla fordon från BMW Group som kan beställas i EU28+är godkända enligt WLTP-körcykeln.

I Tyskland kräver dock lagstiftaren att de värden som uppmätts med WLTP-körcykeln till en början ska räknas om till motsvarande värden för EU-körcykeln i kommunikationen med kunderna. För detta har EU-kommissionen tagit fram en korrelationsmetod som är bindande och gäller för alla biltillverkare. Denna fas är tänkt att underlätta omställningen. Hur lång denna fas är beror på bestämmelserna i respektive land och kan därmed variera mellan olika länder.

Efter september 2018 är alla biltillverkare skyldiga enligt lag att testa alla bilar som säljs i Schweiz, Turkiet, Norge, Liechtenstein och Israel (EU28+) enligt WLTP-körcykeln.

Efter januari 2021 måste alla länder som tillämpar EU:s lagstiftning om fordonsregistrering garantera att det finns tillgång till WLTP-värden för alla bilar och att dessa uppgifter kommuniceras.

Läs mer

WLTP JÄMFÖRT MED EU-KÖRCYKELN.

Läs mer om skillnaderna mellan den tidigare och den nya körcykeln.

Körcykel
NEDC
WLTP

REAL DRIVING EMISSIONS (RDE).

Mätningar av utsläppen av skadliga ämnen i trafiken som speglar de faktiska utsläppen.

Sedan mitten av maj 2016 är RDE-mätningar (”Real Driving Emissions”) obligatoriskt för alla biltillverkare i EU, Schweiz, Turkiet, Norge, Liechtenstein och Israel. Vid dessa RDE-test mäts utsläppen av skadliga ämnen, till exempel partiklar och kväveoxider (NOx), direkt vid körning på vägen. På så sätt bestäms de genomsnittliga utsläppsvärdena som beräknas uppkomma vid faktisk körning i vardagen.

För att ytterligare reducera utsläppen av skadliga ämnen vid körningen använder BMW Group olika metoder för avgasrening för sina bilmodeller.

BMW BluePerformance är till exempel en teknik som minskar utsläppet av kväveoxider från dieselmotorer. Med introduktionen av den nya generationen 6-cylindriga motorer från och med 2020 ersätts den katalysatorn med placering nära motorn av ett ännu effektivare motornära SCR-system. Detta gör att NOx-utsläppen reduceras speciellt i stadstrafik. Dessutom hjälper en andra SCR-katalysator i underredet till att sänka utsläppen av kväveoxider, och beroende på modell förfogar denna över en egen AdBlue®-doserare.

BMW Group har som första biltillverkare som började serietillverka kombinationen av NOx-fälla och SCR-katalysator. Med användningen av dubbel AdBlue®-dosering sätter BMW återigen en ny standard för avgasrening och reduktion av skadliga ämnen.

Dessutom är alla BMW:s dieselbilar sedan 2006 standardutrustade med partikelfilter som minskar utsläppen av dieselpartiklar. Även på bensinmodellerna används numera det speciella partikelfiltret som täcker hela ytan.

BMW tillverkar redan sedan 2020-10-01 endast EU6d-fordon – dvs hela 3 månader innan lagen träder i kraft 2021-01-01. Avgasnormen Euro-6d sätter till skillnad från Euro  6c nu också ännu lägre gränsvärden för partikelutsläpp vid RDE-tester.

Godkännandet enligt EU6d garanterar att din bil uppfyller de strängaste EU-gränsvärdena för utsläpp i dagsläget.

Läs mer

MOTORER MED BMW TWIN POWER TURBO-TEKNIK.

Kraftfulla och bränslesnåla: BMW:s bensin- och dieselmotorer.

Hjärtat i varje BMW är de innovativa bensin- och dieselmotorerna med BMW TwinPower Turbo-teknik. De kombinerar de senaste insprutningssystemen, fullt variabel effektstyrning och innovativ turboladdningsteknik.

Läs mer
BMW EfficientDynamics BMW TwinPower Turbo-bensinmotorer

BMW TwinPower Turbo-bensinmotorer.

Såväl den innovativa 3-cylindriga bensinmotorn med sin ojämförligt vibrationsfria gång som den 4-cylindriga bensinmotorn och den raka 6-cylindriga bensinmotorn med BMW TwinPower Turbo, som ett flertal gånger har fått utmärkelsen ”Engine of the Year Award”, sätter nya standarder i sina respektive segment. I denna senaste generation är BMW EfficientDynamics-motorerna bränslesnålare och genererar lägre koldioxidvärden – samtidigt som de är starkare än sina föregångare.
För att öka effektiviteten och dynamiken kombinerar detta innovativa teknikpaket– en milstolpe i BMW EfficientDynamics-strategin – den senaste insprutningstekniken och den steglöst variabla ventilstyrningen Valvetronic inkl Dubbel-VANOS med innovativ turboladdningsteknik. Resultatet är extra effektiva motorer som på ett imponerande sätt bevisar BMW:s erkänt höga kompetens på motorområdet.

Läs mer
BMW EfficientDynamics BMW TwinPower Turbo-dieselmotorer

BMW TwinPower Turbo-dieselmotorer.

Den konsekventa tillämpningen av BMW EfficientDynamics-filosofin är tydlig även när det gäller dieselmotorerna med BMW TwinPower Turbo: oöverträffad bränsleekonomi, kraftutveckling och motorgång kombinerat med låg förbrukning. När det gäller effektivitet och dynamik råder det givetvis inte minsta tvivel. De 3-cylindriga BMW TwinPower Turbo-dieslarna, de innovativa 4-cylindriga BMW TwinPower Turbo-dieslarna och de exceptionellt kraftfulla raka 6-cylindriga BMW TwinPower Turbo-dieslarna imponerar med låga utsläpp och låg inre friktion. Maximal körglädje är därmed garanterad. Dieselmotorerna i BMW EfficientDynamics-motorfamiljen är lättviktskonstruktioner i aluminium och har turboaggregat med variabel turbingeometri. Insprutningen är senaste generationen CommonRail-direktinsprutning.

Läs mer
BMW EfficientDynamics BMW dieselmotor Detaljbild

BMW DIESELMOTORER: BANBRYTANDE OCH BRÄNSLESNÅLA.

Dieselmotorn är inte bara en viktig bränslesnål motor, den är dessutom en innovativ och mycket effektiv motor. Tack vare den innovativa AdBlue®-insprutningstekniken närmar sig utsläppen av kväveoxider på nyare dieselbilar från BMW nollgränsen. För att minska de skadliga utsläppen ytterligare används flera andra avgasreningsprocesser. I BMW Group utvecklas och förbättras alla drivlinetyper parallellt.

VÄRT ATT VETA OM DIESEL.

Oavsett om det gäller hållbarhet, ekonomi eller effektivitet: Det finns många bra argument som talar för moderna dieselmotorer. Men ofta saknas fakta och bakgrundsinformation. Skapa dig en egen bild och få en informativ överblick på temat dieseldrivning och utsläpp av skadliga ämnen.

Läs mer
 • Dieselmotorn och miljön
 • Fina partiklar och partikelfilter
 • Var är egentligen koldioxid?
 • Vad betyder NOx?
 • EU-avgasnorm
 • Miljözoner
 • Miljömärke
BMW EfficientDynamics Effektiv körning

KÖR EFFEKTIVARE MED BMW EFFICIENT DYNAMICS.

BMW EfficientDynamics Innovativ teknik i BMW EfficientDynamics

DEN INNOVATIVA TEKNIKEN I BMW EFFICIENTDYNAMICS.

VANLIGA FRÅGOR – METOD FÖR MÄTNING AV FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP.

Dina frågor. Våra svar.

 • Vad är WLTP?
 • Vad innebär WLTP-körcykeln?
 • Vad innebär WLTP för mig?
 • Vad är RDE?
 • Vad är Euro 6?
 • Vad innebär SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction)?
 • Vad är BluePerformance?
 • Vad är ett partikelfilter?
 • Vad innebär WLTP för elbilar och laddhybrider?