HÖJDPUNKTER FÖR BMW REMOTE SOFTWARE UPGRADE 22-07.

BMW REMOTE SOFTWARE UPGRADE
22-07.

Remote Software Upgrade 22-07 innehåller funktionsförbättringar, kvalitetsförbättringar och nya funktioner. I Release Notes nedan kan du läsa allt om vad uppgraderingarna innebär.

Läs mer
BMW REMOTE SOFTWARE UPGRADE <br> 22-07.

HÖJDPUNKTER MED BMW REMOTE SOFTWARE UPGRADE 22- 07.

Remote Software Upgrade 22-07 – Highlights video

FUNKTIONER OCH FUNKTIONSFÖRBÄTTRINGAR*:

 • Utökad individualisering med nya och utökade ljudfunktioner, My BMW-appfunktioner, Digital Owner Key-inställningar, förbättrad föraridentifiering, My Modes och större ConnectedDrive Store-utbud i bilen
 • Vidareutvecklad BMW Intelligent Personal Assistant som ger dig individuell hjälp anpassad efter dina behov
 • Intelligent navigation hjälper dig svänga av, söka efter laddpunkter och lär sig vad du föredrar
 • Optimerade assistenter: hjälp att köra, parkera och få hjälp i nödsituationer
 • Intuitiva tjänster som underlättar vardagen: BMW ConnectedDrive Upgrades, utökad röststyrning och Apple CarPlay*
 • Informativ DAB- och FM-tuner med tilläggsinformation om radiokanaler
 • Komfortabel värmekomfortpaket med ändrad manövrering av ytuppvärmning

KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR*:

 • Låsindikering för andra stolsraden
 • Anpassad felreaktion vid laddavbrott
 • Aktuell fordonsdata i appen My BMW
 • Programmera styrenheter (MGU Head Unit)
 • Återkallelse: Programmera styrenheter (krockkudde)
 • Återkallelse: Programmera styrenheter (MGU Head Unit)

*Uppgraderingsmöjligheterna och innehållet varierar beroende på land, fordonsmodell, utrustning och fordonsskick.

Läs mer
Remote Software Upgrade BMW iX (i20) och BMW i4 (G26 BEV) snett framifrån

ALLMÄN INFORMATION

 • Funktionsuppdateringar och kvalitetsförbättringar.
 • Giltighet för Remote Software Upgradesoch versionsinformation.
 • Information om tidigare versioner.
 • Uppdatering av den integrerade instruktionsboken i bilen.
 • Använda appen My BMW för dataöverföringen.

FUNKTIONER OCH FUNKTIONSFÖRBÄTTRINGAR 22-07.

Curved Display Screen CID OS8 välkomstsida

Akustisk hälsning

När framdörrarna låses upp och öppnas hälsar din BMW dig välkommen, inte bara visuellt utan även akustiskt. Hälsningsljudet kan stängas av i ljudinställningarna. Välkomstsidan visas nu snabbare och du kan använda infotainmentfunktioner direkt (bara för bilar med OS8).

Läs mer
BMW IconicSounds Electric BMW kör på en bro

BMW IconicSounds Electric

Med BMW IconicSounds Electric blir ljudet extra emotionellt och flerskiktigt. Ljudet är ett resultat av samarbetet mellan BMW Sound Design Studio och kompositören och Academy Award-vinnaren Hans Zimmer. Det nya ljudet förkroppsligar bilarnas designspråk. Det återspeglar drivsystemets särskilda prestandakaraktär och de märkestypiska egenskaperna hos en eldriven BMW på ett helt nytt sätt. Ljudet varierar beroende på valt körläge.

Läs mer
En man sitter i en BMW och tittar i sin smartphone

Lägga till eller ta bort din BMW med appen My BMW.

När du loggar in i bilen med ditt BMW ID läggs din BMW automatiskt till i appen My BMW på din smartphone. Detta sker automatiskt med BMW ID som redan finns i bilen när uppdateringen har installerats. Därmed kan huvud- och medanvändare använda de omfattande funktionerna i appen My BMW (t.ex. visa var bilen befinner sig, använda Remote Services t.ex. för att öppna bilen). Det kan ta några timmar att lägga till din BMW i appen.

Det är nu även lättare att ta bort anslutningen: när en användare tar bort bilen från appen My BMW tas deras BMW ID bort i bilen. Om du tar bort ditt BMW ID i bilen tas din BMW även bort i appen.

Läs mer
En kvinna står framför en BMW och tittar på sin smartphone

Fler användare i appen My BMW.

Nu kan fler användare lägga till samma bil i appen My BMW än tidigare. Beroende på fordonsmodell är nu upp till tre (en huvudanvändare, två medanvändare) eller sju användare (en huvudanvändare, sex medanvändare) möjliga.

 

Om din BMW redan har registrerats i appen med ditt BMW ID blir ditt ID huvudanvändaren. Annars blir den första användaren som lägger till BMW i appen automatiskt huvudanvändaren. Alla andra blir medanvändare. Den här rollfördelningen gäller även för ID som redan fanns i bilen vid installeringen av uppdateringen. Huvudanvändaren har fler befogenheter än medanvändarna, t.ex. skapa och dela BMW Digital Key, användarhantering (t.ex. ta bort BMW ID i bilen) och överlämna huvudanvändarrollen till ett annat BMW ID.

 

När huvudanvändaren tas bort tas även alla medanvändare bort från bilen. Om bilen återställs till fabriksinställningarna tas huvud- och medanvändarna bort och bilen tas bort från appen My BMW för alla användare.

Läs mer

INDIVIDUALISERING.

 • Förbättringar i Digital Owner Key och radioinställningarna
 • Förbättrad fordonsidentifiering med utökade användningsscenarier
 • My Modes nu med utökade befintliga lägen
 • ConnectedDrive Store direkt i bilen

BMW REMOTE SOFTWARE UPGRADE 22-07.

Remote Software Upgrade 22-07 innehåller funktionsförbättringar, kvalitetsförbättringar och nya funktioner. 

Läs mer

BMW INTELLIGENT PERSONAL ASSISTANT.*

*Finns för närvarande inte med svensk språkversion.

Information Display Screen OS8 röststyrning med ljuskulor BMW Software Update

Ny visualisering av röststyrningen.

Den nya visualiseringen av röststyrningen består av ljuskulor i olika storlekar och med olika ljusstyrka. Därmed blir röststyrningen mer uttrycksfull även optiskt. Med den här uppgraderingen kan även emotionella tillstånd och användaranpassade symboler för navigation, underhållning och kommunikation återges. Du kan välja mellan en harmoniskt visualisering och en uttrycksfull visualisering som liknar den mänskliga bilden. En transkribering av talad text visas under visualiseringen (endast utvalda fordon).

En kvinna tittar på Central Information Display OS8 BMW Software Update

Mer information om oanvända funktioner.

Din BMW har många funktioner som du eventuellt inte känner till. Därför har omfattningen av funktioner som du kan använda i din BMW utökats, såvida dessa finns i bilen: kartlägen, lägga in hemadress, Push-to-Talk, eSIM och batterivärmestyrning för optimerad DC-laddning. Även lärande karta, My Modes ”Expressive”, My Modes ”Relax”, konfiguration av kombiinstrumentet och Head-Up Display samt positionsbaserade laddningsinställningar (endast bilar med OS8) tillkommer.

Dashboard-vy med Curved Display Screen Widgets IPA BMW Software Update

Widget- och Playerförbättringar.

Med den här uppgraderingen förändras indikeringslogiken för oanvända funktioner och BMW Intelligent Personal Assistant Player får en ny layout i BMW Intelligent Personal Assistant Widget. Båda indikeringsalternativen visas nu även följande funktioner: kartlägen, lägga in hemadress, Push-to-Talk, eSIM, batterivärmestyrning för optimerad DC-laddning, lärande karta, My Modes ”Expressive”, My Modes ”Relax”, konfiguration av kombiinstrumentet och Head-Up Display samt positionsbaserade laddningsinställningar (endast bilar med OS8).

BMW iX körandes på vägen

Proaktiv information om oanvända funktioner.

För att öka körkomforten har de proaktiva förslagen utökats med funktionerna aktiv farthållare och parkeringsmanöverassistent, om dessa finns i fordonskonfigurationen. Om de här funktionerna används sällan eller inte alls rekommenderar din BMW att dessa aktiveras i lämpliga situationer.

NAVIGATION.

Dashboard-vy med Curved Display Screen CID OS8 resmålsinmatning

BMW Maps: konsekventa listor med resmål.

Listorna med navigationsresmål var olika beroende på om resmålet matats in på pekskärmen/iDrive Controller eller med röstinmatningen. Nu är dessa enhetliga. Funktionerna för val av resmål som att filtrera eller sortera listorna med resultat är nu oberoende av typen av resmålsinmatning (endast bilar med OS8).

En person i bilen tittar på Curved Display Screen med navigation

Lärande karta: viktig information trots att vägvisningen inte är på.

När lärande karta används visas viktig information om resvägen till det föreslagna resmålet utan aktiv målstyrning. Detta omfattar bland annat trafikhinder eller farliga kurvor. Om du inte vill använda det föreslagna resmålet visas det inte längre tills nästa gång du startar bilen (endast bilar med OS8).

Kvinna framför en parkerad BMW vid laddstopp

Laddningsoptimerad färdväg: mer information och fler inställningsmöjligheter.

Vid resmålsinmatningen beräknas nu färdvägen med alla nödvändiga laddstopp. I färdvägsöversikten kan du även läsa av den förväntade batteriladdningen vid ankomst till laddstoppen och resmålet. Även rekommenderad batteriladdning vid avfärd efter varje laddning och förväntad laddningstid visas. Du kan även ställa in hur lång räckvidden till laddstoppen och resmålet ska vara (endast bilar med OS8).

Information Display Screen OS8 aktiv navigationsvägledning

Aktiv navigationsvägledning: Identifiering av nödvändigt körfältsbyte.

Den aktiva navigationsvägledningen i styr- och spårhållningsassistenten identifierar ett nödvändigt körfältsbyte för att följa navigationsresmålet på motorvägar. Kärfältsbytet förbereds inför utfarten på motorvägen genom att förare i höjd med luckan får information om bytet ”Byt körfält för att följa färdvägen”. När föraren bekräftar utförs körfältsbytet fram till utfarten.*

BMW iX körandes på en landsväg navigationsdata

Navigationsdata i diverse interna styrenheter och funktioner.

Vidareutvecklingen av protokollet Advanced Driving Assistance System Navigation (ADAS NG) ger ytterligare navigationsdata. I praktiken innebär det att bland annat Speed Limit Assistent eller Video Augmented Reality har förbättrats. Även andra optimeringar har gjorts (endast bilar med OS8).

En man i en BMW navigationssystem

Förberedelse för kontextbaserade rekommendationer i navigationssystemet.

Uppgraderingen innebär att det finns tekniska möjligheter för infotainmentsystemet att visa individualiserade rekommendationer beroende på sammanhanget. Uppgraderingen omfattar även förberedelse för aktivering av onlinesökfunktionen i navigationssystemet.

*Observera att assistanssystemet inte ersätter ditt ansvar som förare. Kör förutseende och anpassa körsättet efter trafiksituationen, sikten och andra trafikförhållanden för att förhindra olyckor.

Läs mer

KÖRKOMFORT OCH SÄKERHET.

Information Display Screen OS8 Speed Limit Assist

Automatisk Speed Limit Assist: din BMW anpassar sig efter den tillåtna hastigheten automatiskt

Automatisk Speed Limit Assist använder automatiskt den av systemet registrerade hastighetsbegränsningen som inställd hastighet – för Limiter-funktionen, farthållaren (adaptiv farthållare med Stop & Go) eller farthållaren med bromsfunktion.*

Läs mer
BMW iX sedd från sidan körandes Speed Limit Assist

Speed Limit Assist: stannar nu själv vid trafikljus

Den aktiva farthållaren (med Stop & Go) med trafikljusigenkänning bromsar bilen själv tills den stannar med ditt godkännande. Du kan även aktivera varningsfunktionen som uppmärksammar dig på att trafikljuset har slagit om till grönt med visuella och akustiska signaler.*

Läs mer
Information Display Screen OS8 Speed Limit Info

Speed Limit Info: automatisk identifiering av hastighetsbegränsningar och förbud mot omkörning

Speed Limit Info med indikering av omkörningsförbud identifierar med hjälp av kamera den för tillfället gällande hastighetsbegränsningen eller omkörningsförbudet och visar information om detta. Om du överskrider hastighetsbegränsningen visas en optisk varning.*

Läs mer
Vy av motorvägen på förarplatsen i en BMW

Sträckbaserad reglering: aktiv farthållare för att öka körkomforten

Vid aktiverad farthållare reducerar den sträckbaserade regleringen automatiskt hastigheten om den framförvarande sträckan kräver detta. Systemet använder väginformation från navigationssystemet och ingriper t.ex. vid kurvor eller korsningar. Efter respektive ställe accelererar ditt fordon åter automatiskt upp till den inställda farten.*

Läs mer

*Observera att assistanssystemet inte ersätter ditt ansvar som förare. Kör förutseende och anpassa körsättet efter trafiksituationen, sikten och andra trafikförhållanden för att förhindra olyckor.

Läs mer

BMW INTELLIGENT PERSONAL ASSISTANT.*

*Finns för närvarande inte med svensk språkversion.

BMW iX körandes sedd snett framifrån

Anpassning av varningssignalen.

Om körfältsassistenten gör upprepade styringrepp hörs en varningssignal. Från och med det tredje styringreppet inom de kommande tre minuterna förlängs varningssignalen med ytterligare tio sekunder vid varje styringrepp. Med uppgraderingen återställs varningssignalen till den ursprungliga längden när föraren reagerar (endast för bilar som har fabriksmonterad körfältsassistent).*

BMW Touring körandes sedd snett framifrån

Optimerade styringrepp för att öka körkomforten.

Körfältsassistentens styringrepp när du lämnar körfältet blir bekvämare eftersom styrtiden och styrkraften anpassas bättre till den aktuella körsituationen, dvs ju långsammare du lämnar körfältet desto mjukare styrs bilen.

För att du snabbare ska gå tillbaka till ett optimalt körläge riktar din BMW in sik nära markeringen i körbanan som du korsat.*

Information Display Screen OS8 företrädesvarning

Hjälp i farliga korsningar.

Företrädesvarningen hjälper dig i situationer där du måste lämna företräde. Dessa omfattar skyltar som ”lämna företräde” och ”stopp” samt trafikljus (beroende på land).

Om systemet detekterar att du eventuellt kommer att bryta mot företrädesregeln visas en optisk varning på kombiinstrumentet/Head-Up Display, och eventuellt hörs en varningssignal, så att du kan reagera.*

Information Display Screen OS8 företrädesvarning

Nu även hjälp vid trafikljus.

Förutom vid skyltar med lämna företräde och stopp får du även hjälp vid trafikljus av företrädesvarningen.*

Information Display Screen OS8 frontalkollisionsvarning

Hjälp vid faror från mötande trafik.

Frontalkollisionsvarningen med bromsingrepp hjälper dig att förhindra kollisioner. Systemet kan detektera mötande fordon. I nödfall kan systemet förhindra en kollision eller ser till att sammanstötningshastigheten blir betydligt lägre.*

Information Display Screen OS8 frontalkollisionsvarning

Hjälp vid faror i påkörningssituationer.

Om frontalkollisionsvarningen detekterar en bilkö kan systemet börja bromsa tidigare och i nödfall se till att sammanstötningshastigheten blir betydligt lägre.*

Information Display Screen OS8 automatiskt skapande av räddningsgata

Automatiskt skapande av räddningsgata: kan nu användas i fler länder.

Automatiskt skapande av räddningsgata är en del av Assisted Driving Mode och underlättar när du måste lämna fri väg (lag i många länder). Bilen placeras åt höger eller vänster beroende på aktuellt körfält om den står i kö. Funktionen är tillgänglig i följande länder: Tyskland, Österrike, Luxemburg, Schweiz, Slovenien, Ungern, Tjeckien, Polen, Slovakien och Belgien.*

Information Display Screen OS8 nödstoppsassistent

Nödstoppsassistent: hjälp i din BMW i en medicinsk nödsituation.

I en nödsituation kan nödstoppsassistenten styra din BMW direkt en kortare stund och bromsa tills den stannar i en medicinsk nödsituation. Du kan överstyra funktionen genom att styra eller gasa. Om du inte reagerar aktiverar nödstoppsassistenten varningsblinkern och nödsamtalet.*

BMW 3-serie Touring (G31) urstigningsvarning

Urstigningsvarning: du varnas när du lämnar din BMW.

Urstigningsvarningen kan varna för trafikanter som närmar sig när man stiger ur fordonet och förebygger kollisioner.*

Curved Display Screen CID OS8 panoramavy

Panorama View: aktivering med GPS-punkt.

Nu kan du aktivera panoramavyn på Curved Display med GPS-data. Ställ in en GPS-punkt i systemet. När du når de här koordinaterna med din BMW aktiveras panoramavyn automatiskt.

Information Display Screen OS8 släpvagnsassistent

Släpvagnsassistent: hjälp vid backning.

När du backar med släpvagn styr släpvagnsassistenten aktivt.*

*Observera att assistanssystemet inte ersätter ditt ansvar som förare. Kör förutseende och anpassa körsättet efter trafiksituationen, sikten och andra trafikförhållanden för att förhindra olyckor.

Läs mer

INFORMATION OM FÖRARASSISTANSSYSTEM: ORSAK TILL ATT FUNKTIONEN INTE AKTIVERATS.

Nu kan se se orsaken till varför det inte går att aktivera fartbegränsaren, farthållaren, den aktiva farthållaren eller Assisted Driving Mode.

Läs mer

ANSLUTNINGSMÖJLIGHET.

En man kör en BMW med händerna på ratten

BMW ConnectedDrive Upgrades: Öka körkomforten.

När programvaran har installerats kan du använda extrautrustningen Driving Assistant Plus, rattvärme, stolsvärme och helljusassistenten i ConnectedDrive Store mot avgift, om dessa inte redan ingår i fordonskonfigurationen.

Dashboard-vy med Curved Display Screen CID OS8 Apple car play

Apple CarPlay®: Optimerad taligenkänning och ny kompass.

För att din BMW kan reagera bättre på ”Hey Siri” på tyska, engelska, mandarin och japanska har igenkänningsalgoritmen förbättrats och optimerats. Nu visas även ankomsttiden och en kompass på navigationskartan i kombiinstrumentet. Detta måste aktiveras i inställningarna på din iPhone. Detta går inte i alla länder och är endast möjligt i bilar med OS8.

Dashboard-vy med Curved Display Screen CID OS8 utökad vy

DAB- och FM-tuner: Tilläggsinformation om radiokanaler.

För bättre orientering tar nu radion till stor del emot tilläggsinformation för kanaler som kanalnamn, logotyper och titelinformation (endast bilar med OS8).

FÖRENKLAD ANVÄNDNING.

 • Utökad röststyrning: omfattande funktionsutökning
 • Värmekomfortpaket: ändrad manövrering av ytuppvärmning

KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR UPGRADE 22-07.

FÅ KOLL PÅ DETALJERNA.

 • Låsindikering för andra stolsraden
 • Anpassad felreaktion vid laddavbrott
 • Aktuell fordonsdata i appen My BMW
 • Återkallelse: Programmera styrenheter (krockkudde)
 • Återkallelse: Programmera styrenheter (MGU Head Unit)
 • Programmera styrenheter (MGU Head Unit)

ANVÄND APPEN MY BMW FÖR DATAÖVERFÖRINGEN.

Remote Software Upgrade smartphone i handen vy appen My BMW

Information om hur du använder appen My BMW för dataöverföringen vid installation av Software Updates finns på YouTube.

ALLMÄN INFORMATION.

FUNKTIONSUPPDATERINGAR OCH KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR.

Med den här Remote Software Upgrade uppgraderas befintliga funktioner till den senaste versionen och den innehåller även kvalitetsförbättringar.

Läs mer
 • Giltighet för Remote Software Upgrades och versionsinformation
 • Information om tidigare versioner
 • Uppdatering av den integrerade instruktionsboken i bilen
BMW ConnectedDrive digitale Dienste Übersicht Frau mit Smartphone vor BMW

ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT.

Sie möchten weitere Dienste und Produkte von BMW ConnectedDrive kennenlernen? Hier gelangen Sie zurück zur Übersicht.
Remote Software Upgrade Nahaufnahme Curved Display BMW iX

REMOTE SOFTWARE UPGRADE.

Halten Sie die Software Ihres Fahrzeugs immer auf dem neusten Stand.
Remote Software Upgrade Mann vor BMW schaut auf sein Smartphone

ALLE REMOTE SOFTWARE UPGRADES.

Hier finden Sie eine Übersicht sowie die Release Notes aller bisherigen Remote Software Upgrades für Ihren BMW.