Bonus Malus 2022

BONUS MALUS 2022.

Så påverkar bonus malus elbilar, laddhybrider och mildhybrider.

Bonus Malus 2022.Så påverkar bonus malus elbilar, laddhybrider och mildhybrider.

Vad är bonus malus?

Bonus malus betyder i korthet att miljöanpassade fordon, med relativt låga utsläpp av koldioxid, premieras med en bonus. Fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas istället med högre skatt – malus. Syftet med bonussystemet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet att ha en fossilfri fordonsflotta. 

 

Bonus malus-systemet gäller för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. När det gäller personbilar klass II finns det ingen övre gräns på totalvikten. De fordon som berörs är nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret någon gång från och med den 1 juli 2018.

 

Läs mer om bonus malus-systemet på Transportstyrelsens webbplats

 

Läs mer

Nya regler från 12 juli 2022.

Bonus malus-systemet har enligt regeringen haft stor effekt på nybilsregistreringen av elbilar. För att göra systemet ännu er träffsäkert har de beslutat att förändra den delen av regelverket som omfattar klimatbonusbilar.

 

Det här innebär förändringarna enligt regeringen:

 

 • Bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks.
 • Gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 60 gram CO2/km till 50 gram CO2/km.
 • Det införs ett pristak som innebär att klimatbonusbilar som har ett nypris som överstiger 700 000 kronor inte kan kvalificera sig för bonus längre.
 • Gasbilar kan få bonus med grund i EU:s allmänna förordning om stöd av mindre betydelse.
 • Begränsning av bonusbelopp tas bort till företag på 35 procent av prisskillnaden mellan närmast jämförbara konventionella bil.
   

Från och med 1 januari 2023 träder ytterligare ändringar i kraft.

 

 • Bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks.
 • Bonusbeloppet för bilar som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer justeras och sänks.
 • Gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 50 gram CO2/km till 30 gram CO2/km.

Transportstyrelsen webbplats kan du redan nu läsa mer om hur bonusen påverkar dig som har en bil som tagits i trafik innan, respektive efter, 12 juli 2022.

Läs mer

3 snabba om bonus malus 2022

 • 01 Bilar med ett nypris på över 700 000 kronor får inte bonus längre.
 • 02 Bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks.
 • 03 Gränsvärdet för koldioxidutsläpp sänks från 60 gram CO2/km till 50 gram CO2/km.
BMW iX3

Räkna ut vad du kan få i bonus

Använd beräkningshjälpen på Transportstyrelsen webbplats och ta reda på just din bonus. Beräkningshjälpen är uppdaterad så att den tar hänsyn till de nya gränsvärden som gäller från och med den 12 juli 2022.

Läs mer

Vanliga frågor om bonus malus.

Källa: Transportstyrelsen.

Läs mer
 • Vilka fordon omfattas?
 • Hur fungerar bonusen?
 • Hur fungerar malusen?
 • Hur mäts utsläppen?
 • Hur kommer den nya fordonsskatten påverka mig som kör företagsbil?
 • Generella förändringar
Hitta din BMW och finansiering

HITTA RÄTT FINANSIERING FÖR DIN BMW.

Är du intresserad av att finansiera en BMW? Oavsett om du är privatperson eller letar en tjänstebil kan vi skräddarsy en finansiering utifrån dina behov. Se villkor och förutsättningar för de olika finansieringslösningarna och jämför aktuella erbjudanden.
Elbil vs. laddhybrid - skillnader och likheter.

ELBIL VS. LADDHYBRID - VILKEN SKA DU VÄLJA?

Funderar du på att köpa en laddbar bil? Vi hjälper dig att sudda ut frågetecknen och guidar dig genom likheter och skillnader.
BMW iX3 - hållbar körglädje

HÅLLBAR KÖRGLÄDJE MED BMW iX3.

30% mer effektivt batteri och mindre koldioxidutsläpp. Läs mer om den hållbara körglädjen med BMW iX3.