Ekonomin för laddbara bilar

EKONOMI OCH LADDBARA BILAR.

Vi tittar närmare på de ekonomiska faktorerna
kring elbilar och laddhybrider.

Att intresset för laddbara bilar ökat kraftigt är knappast någon nyhet, inte heller att inköpspriset ofta är högre än bilar med enbart förbränningsmotor. Men hur ser den totala ekonomin för laddbara bilar egentligen ut? Vi går igenom några av faktorerna som påverkar köpet av en laddbar bil.

Läs mer
Ekonomi och laddbara bilar.Vi tittar närmare på de ekonomiska faktorerna<br>kring elbilar och laddhybrider.

Dyrare att köpa, billigare att köra.

Det korta svaret är att en elbil eller laddhybrid ofta är dyrare att köpa men billigare att köra. Den totala ekonomin i längden påverkas sedan såklart av körvanor och om bilägandet är kort- eller långsiktigt. För dig som pendlar kortare sträckor och planerar att behålla din bil i flera år kan det definitivt vara en lönsam affär att investera i en laddbar bil.
 
Läs mer
Ekonomin för laddbara bilar

Inköpskostnad.

Den mest uppenbara ekonomiska aspekten i att köpa en laddbar bil är det högre inköpspriset. Det är inte ovanligt att en elbil eller laddhybrid kostar upp mot 100 000 kronor mer att köpa än en motsvarande modell som enbart drivs på bensin eller diesel. För elbilen kan det förklaras med att den har ett stort batteripaket som kostar mycket att tillverka. Laddhybrider å sin tur har dubbla drivlinor, både förbränningsmotor och elmotor med tillhörande batteripaket.


Läs mer
BMW X5

Driftkostnader.

En ren elbil är billigast i löpande drift. Att ladda sin elbil hemma via en laddbox kostar ca 2,5 kronor per mil, där kostnaden såklart varierar beroende på elavtal. En laddhybrid har samma låga driftkostnad så länge den körs på el men den kortare räckvidden gör att det kan bli svårare att enbart förlita sig på elmotorn. Laddhybriden har å andra sidan möjligheten att bekvämt köra vidare på fossilt bränsle när laddningen i batteriet är slut.

Att ladda utanför hemmet kostar ofta betydligt mer. Laddning längs vägen, vid exempelvis en bensinstation eller annan leverantör, kan kosta från 5 till 15 kronor per laddad mil. Det är därför klokt att planera längre resor noggrant så att laddstoppen längs vägen minimeras.

Läs mer

Att tänka på ...

för dig som bor i hus.
Om du vill kunna ladda hemma är det en bra idé att investera i en laddbox. Det finns en rad olika modeller som kostar cirka 20 000 kronor inklusive installation. Halva kostnaden för laddboxen är avdragsgill via Klimatklivet eller Ladda hemma-stödet, beroende på om du är juridisk person eller privatperson.


för dig som bor i lägenhet.
Kolla först om det finns laddplatser i huset. Om inte måste en ansökan eller förfrågan göras hos bostadsrättsföreningar eller fastighetsägaren som i slutändan avgör om en laddstation ska installeras.

Läs mer

Service och underhåll.

Eftersom elbilen saknar förbränningsmotor är antalet rörliga delar i bilen betydligt färre. Det gör att servicekostnaden blir lägre för elbilen jämfört med laddhybriden som har två drivlinor, en för förbränningsmotorn och en för batteriet. Servicekostnaden för laddhybrider ligger på samma nivå som en motsvarande modell som bara har förbränningsmotor.

Läs mer
BMW 530e

Andrahandsvärde.

Det här är den kostnad som påverkar totalekonomin i en bilinvestering mest. Hur mycket de laddbara bilarna minskar i värde kommande år är svårt att beräkna exakt. Som alltid är det tillgång och efterfrågan som styr priserna men även ändrade skatteregler kan påverka utvecklingen.

Mycket talar dock för att andrahandsvärdet för laddbara bilar kommer att stå sig bra de kommande åren. Teknikutvecklingen för elbilar har stabiliserats och infrastrukturen för laddstationer har utvecklats. Det har gjort att fler och fler upptäcker att de gott och väl klarar vardagstrafiken med en elbil som har drygt 30 mil i räckvidd (exempelvis BMW i3). Efterfrågan på laddhybrider är fortsatt stor vilket talar för att andrahandsvärdet kommer att vara stabilt även i framtiden.

Utgångspunkt för andrahandsvärde.
En bra grundregel är att värdet på en bil som körs cirka 1500 mil per år halveras efter cirka fyra år, och det gäller för samtliga drivmedel. Sedan justeras priset upp och ned utifrån milantal, slitage och extrautrustning.

Läs mer
Elbil vs. laddhybrid - skillnader och likheter.

ELBIL VS. LADDHYBRID - VILKEN SKA DU VÄLJA?

Funderar du på att köpa en laddbar bil? Vi hjälper dig att sudda ut frågetecknen och guidar dig genom likheter och skillnader.
eAcademy

eACADEMY.

Vill du veta mer? Samla på dig fler matiga tips och nyheter om elbilar, laddhybrider och allt runt elektrifiering.