BMW Service på bromsar

BROMSAR – 41 SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR.

Bromsar – 41 svar på vanliga frågor.

GUIDE OM BROMSAR FÖR DIG MED ELLER UTAN BMW.

Bromsarna är helt avgörande för en säker körning. Om du upplever problem med bromsarna på din bil ska du alltid se till att åtgärda felet. Vill du veta mer om symtom på fel, vad de beror på och vad som går att laga? På den här sidan svarar vi på vanliga frågor om bromsar och bromsskivor. Välj bland frågor inom:

Läs mer

Varför lyser varningslampan för bromsarna?

Det finns två olika varningslampor för bromsar. Bromsvarningslampan är röd och varnar om att bromsvätska saknas, eller att ett annat fel har inträffat i bromssystemet. Om den röda lampan lyser måste du kontakta en serviceverkstad. Då handlar det om ett akut fel som behöver åtgärdas. Slitagevarningslampan, ofta gul, varnar för att bromsbeläggen är slitna. Om den gula lampan lyser bör du också kontakta en serviceverkstad. För om bromsbeläggen är slitna ska de bytas.

Läs mer

Mina ABS-bromsar är ur funktion, vad kan vara fel?

Det finns många olika tänkbara orsaker till att ABS-bromsarna är ur funktion. ABS-givaren kan vara trasig eller så kan det bero på att ABS-enheten eller ABS-kransen är trasig. Kabelfel och fel på styrenheten kan också finnas bland förklaringarna. Om dina ABS-bromsar är ur funktion behöver du omgående kontakta en serviceverkstad för att göra en diagnos på bilen och ta reda på varför ABS-bromsarna är ur funktion.

Läs mer

Vad innebär en felsökning av ABS-bromsar?

En felsökning innebär att man med en verkstadsdator läser av felminnet och kontrollerar komponenterna i ABS-systemet för att hitta felet på bromsarna. Felsökningen utförs på en serviceverkstad.

Läs mer

Vad innebär en säkerhetskontroll av bromsar?

Vid en säkerhetskontroll av bromsar kontrollerar man slitage på bromsbelägg, kvalitet på bromsskivor och även nivå och kvalitet på bromsvätska. En säkerhetskontroll av bromsar ingår i en vanlig service hos en auktoriserad BMW Serviceverkstad.

Läs mer

Vad innebär svampiga bromsar?

Svampiga bromsar är när du trampar på bromspedalen och inte får något distinkt motstånd. Du ska känna ett distinkt motstånd om du har väl fungerande bromsar. Svampiga bromsar kan du få av två anledningar. Det kan vara bromsbeläggen som kärvar eller har rostat fast, så de inte ligger an mot bromsskivorna ordentligt. Eller så beror det på att luft har kommit in i bromssystemet på grund av läckage, vilket kan leda till att bromsvätska rinner ut. Vid läckage brukar den röda varningslampan lysa. Om du har svampiga bromsar ska du uppsöka en auktoriserad BMW Serviceverkstad.

Läs mer

Kan man fixa svampiga bromsar, eller behöver de bytas?

Om felet beror på rost eller smuts kan det räcka med att rengöra bromsbeläggen. Om det är läckage behöver det repareras. Oavsett vilket skälet är behöver du uppsöka en auktoriserad BMW Serviceverkstad.

Läs mer

Hur vet jag om mina bromsskivor är skeva?

Om du upplever att bromspedalen pulserar vid inbromsning kan det tyda att bromsskivorna är skeva. I det läget bör du uppsöka en serviceverkstad för att ta reda på om du behöver byta bromsskivorna. Om bromsskivorna är skeva kan du även uppleva vibrationer i bilen vid inbromsning. Observera att det då inte handlar om vibrationer i bilen under körning utan att bromsa. Det tyder snarare på att det kan vara obalans i hjulen.

Läs mer

Vad menas med spåriga bromsskivor?

Spåriga bromsskivor är när det syns ränder på bromsskivorna, som i vanliga fall ska ha en slät yta. Det beror att det samlats smuts på bromsskivor. Spåriga bromsskivor är inte ett akut problem och kräver inte att du uppsöker en serviceverkstad, så länge bromsskivan är blank. Är bromsskivan matt bör du däremot kontakta en auktoriserad BMW Serviceverkstad.

Läs mer

Vilken risk finns med att köra med dåliga bromsskivor?

Dåliga bromsskivor är antingen rostiga, skeva eller slitna. Om bromsskivorna är rostiga eller skeva visar sig genom pulserande bromspedal och vibrationer vid ratten. Med rostiga och skeva bromsskivor riskerar du att få sämre bromsverkan. Oavsett om bromsskivorna är rostiga eller skeva ska du kontakta en serviceverkstad, då det handlar om säkerheten. Bromsskivor kan också vara slitna. Om bromsskivorna är dåliga kan de behöva bytas. Endast en serviceverkstad kan avgöra behovet av att byta bromsskivor.

Läs mer

Vilken risk finns med ojämna bromsskivor?

Bromsskivor kan inte vara ojämna men de kan vara skeva. Ett vanligt symtom är att bromspedalen pulserar vid inbromsning. Däremot kan bromsarna vara ojämna. Det betyder att bromsarna tar olika mellan höger och vänster sida. Om bromsen till exempel kärvar på ena sidan kommer bromsarna ta ojämnt och bilen drar då åt det hållet där bromsen tar bäst. Risken med ojämna bromsar är att du inte får tillräckligt bra bromsverkan och kan köra av vägen vid inbromsning.

Läs mer

Varför kan bromsskivor bli ojämnt slitna?

Bromsskivor kan bli ojämnt slitna av kärvande bromsok eller bromsbelägg. Om du har ojämnt slitna bromsskivor innebär det troligen att bromsarna tar ojämnt mellan höger och vänster sida. Då behöver du kontakta en serviceverkstad. Om du upplever ojämn bromsverkan eller upptäcker rost på bromsskivorna kan det vara dags att byta dem. Kontakta en auktoriserad BMW Serviceverkstad för att få hjälp att avgöra det.

Läs mer

Varför blir bromsar fastfrusna?

På lite äldre bilar med manuell handbroms (parkeringsbroms) kan det komma in fukt som fryser till is mellan bromsbackarna bak. Det kan hända om du haft parkeringsbromsen i en längre tid i kyla. Även vanliga färdbromsar kan frysa fast. En väl fungerande broms ska ha 1 mm luft mellan bromsbelägg och bromsskiva. Om bromsarna kärvar kan beläggen istället ligga an mot skivan och därmed frysa fast om det är kallt.

För ABS-bromsar gäller samma sak som för vanlig färdbroms. ABS-bromsar är inte ett specifikt bromssystem utan ett hjälpsystem i det vanliga bromssystemet. Om bromsarna kärvar och fryser fast innebär det att även bromsar med ABS-system kärvar och fryser fast.

Läs mer

Hur tinar jag fastbrusna bromsar?

Du kan försöka att köra framåt och bakåt ett par gånger och se om bromsarna släpper. Om det inte fungerar behöver du ringa en bärgare för att få hjälp att ta dig till en auktoriserad BMW Serviceverkstad. Du ska inte försöka tina upp frusna bromsar genom att hälla på varmt vatten. Det riskerar att förvärra situationen om vattnet sedan fryser.

Läs mer

Hur undviker jag att bromsar fryser fast?

Vad gäller manuell handbroms kan du undvika att inte dra i handbromsen när det är kallt. Risken finns annars att fukt fryser. Om det däremot handlar om kärvande färdbroms kan du inte göra något särskilt för att undvika att bromsarna fryser fast. Då behöver du uppsöka en auktoriserad BMW Serviceverkstad för att åtgärda de kärvande bromsarna.

Läs mer

Vad är ABS-bromsar?

ABS är ett hjälpsystem i det vanliga bromssystemet. Funktionen är att vid hård inbromsning så låser sig inte bromsarna vid halt väglag. Det gör att du som förare kan bibehålla styrförmågan och hålla kontroll på bilen. När ABS-funktionen aktiveras så känns en vibration i bromspedalen.

Läs mer

Vad innebär det att köra in bromsar, bromsskivor och bromsbelägg?

Att köra in bromsar innebär att anpassa nybytta bromsskivor och bromsbelägg för att minimera risken för ett för tidigt bromsslitage. När du kör in bromsarna får bromsbeläggen en hårdare yta och bromsskivorna riskerar inte att bli ojämnt varma och obalanserade (sneda). När du bytt bromsskivor eller bromsbelägg ska du köra försiktigt och undvika kraftiga inbromsningar i 200 km.

Läs mer

Vad innebär det att svarva bromsskivor?

Svarva bromsskivor innebär att man avlägsnar en liten del materialet på bromsskivorna. Det går att svarva bromsskivor om de är skeva. Men det går inte att svarva bromsskivor om de är rostiga och slitna, för då blir det för lite material kvar och bromsskivorna blir för tunna. Vilken status bromsskivorna på din bil har behöver du kontakta en serviceverkstad för att ta reda på.

Behov av att svarva bromsskivorna kan bero på två saker. Antingen har det med körstil att göra – att du kör med foten på bromsen för mycket så bromsskivorna blir varma. Eller så har du kärvande bromsar, vilket kan orsaka att bromsarna blir varma och då slår sig/blir skeva.

Läs mer

När bör man svarva bromsskivor?

När bromspedalen pulserar vid inbromsning kan det vara dags att byta bromsskivorna. Svarvning är inte särskilt vanligt idag. Det beror på att det är tidskrävande och därmed inte kostnadseffektivt. Många verkstäder har dessutom inte rätt utrustning för att utföra svarvning på bromsskivor. Kontakta en serviceverkstad om du misstänker att du har problem med bromsskivorna.

Läs mer

Hur länge håller bromsskivor?

Det finns många faktorer som påverkar livslängden på bromsskivor. Hur hårt du kör, på hur hårda vägar, bilens vikt med mera. Om du har en modern elbil och motorbromsar ofta istället för att bromsa är risken stor att bromsskivorna rostar och därmed inte håller lika länge.

Läs mer

Hur rengör jag bilens bromsskivor?

Ett bra sätt att rengöra bromsskivorna är att spola rent dem med högtryckstvätt eller vattenslang samtidigt som du tvättar bilen. Det är dock svårare att göra om du har heltäckande fälg på dina hjul. Efter rengörning är det bra att bromsa lite försiktigt så du får bort kvarvarande fukt från bromsarna.

Läs mer

Är det normalt med varm eller glödhet bromsskiva?

Bromsskivorna kan bli varma om du kör aktivt, det vill säga kör sportigt/fort och bromsar mycket i kurvor och nedförsbackar. Bromsskivor kan bli aningen varma även vid normal körning men de blir då inte glödheta. BMW:s bromsbelägg och bromsskivor klarar en temperatur på 800 grader.

Läs mer

Vad menas med ventilerade bromsskivor?

Ventilerade bromsskivor är standard på moderna bilar. Det innebär att bromsskivan är uppdelad i två delar, med en luftsspalt emellan. Det gör att bromsarna får bättre kylning vilket minskar risken att bromsarna blir varma eller överhettade.

Läs mer

Varför gnisslar mina bromsar när jag kör?

Oftast beror det på att damm och smuts har samlats mellan bromsbelägg och bromsskiva. Det kan också vara grus som samlats bakom bromsskölden. Om du kör mycket på grusväg ökar sannolikheten att dina bromsar börjar gnissla. Gnisslande bromsar är i regel inget farligt fel som måste åtgärdas, då det inte påverkar bromsarnas funktion och säkerhet. Om den gula varningslampan för bromsslitage lyser är det däremot ett akut fel som behöver åtgärdas på en auktoriserad BMW Serviceverkstad.

Läs mer

Vad kan jag göra åt bromsar som gnisslar när jag kör vid låg fart?

Om bromsarna gnisslar vid låg fart behöver du troligen göra rent bromsarna. Det är inget du kan åtgärda själv utan du behöver uppsöka en auktoriserad BMW Serviceverkstad. Gnisslande bromsar är i regel inget farligt fel som måste åtgärdas, då det inte påverkar bromsarnas funktion och säkerhet. Om den gula varningslampan för bromsslitage lyser är det däremot ett akut fel som behöver åtgärdas på en BMW Serviceverkstad.

Läs mer

Är det vanligt att helt nya bromsar gnisslar?

Nej, det är inte vanligt att nya bromsar gnisslar. Bromsar på moderna bilar kan dock gnissla i större utsträckning än äldre bilar. Det beror på att materialet i bromsarna är miljöanpassat. Bromsbeläggen är hårdare vilket gör att de kan gnissla något mer.

Läs mer

Är det farligt med skrikande/tjutande bromsar?

Om du får akut skrikande bromsar beror det oftast på att du fått in en mindre sten i bromsarna. Testa då att backa några meter, så brukar stenen kunna lossna. Akut skrikande bromsar är i regel inte farligt. Men om problemet inte går att lösa genom att backa ska du uppsöka en auktoriserad BMW Serviceverkstad.

Läs mer

Kan jag fixa anliggande bromsar själv?

Det är inte att rekommendera att fixa anliggande bromsar själv. Eftersom bromsarna är avgörande för säkerheten på en bil så bör du vända dig till en auktoriserad BMW Serviceverkstad för att åtgärda anliggande bromsar.

Läs mer

Varför ligger bromsar på och skrapar mot bromsskiva?

Anliggande bromsar beror på att smuts, salt eller rost sätter sig på bromsbeläggens glidytor och bromsarna kärvar därmed fast. Bromsskivan kan få en lättare ytrost när den stått ett tag, till exempel över natten eller på en långtidsparkering. Det kan orsaka att bromsskivan avger ett ljud när du bromsar. Ytrosten och ljudet ska förvinna efter kortare körning men om ljudet inte avtar när du har kört en stund kan det vara ett större fel. Då behöver du kontakta en auktoriserad BMW Serviceverkstad för att få felet undersökt.

Läs mer

Ska helt nya bromsar ligga på efter byte?

Nej, nya bromsar ska inte ligga på. Om de ändå gör det kan det bero på att bytet av bromsar inte har utförts på rätt sätt. Om dina nya bromsar ligger på bör du uppsöka en auktoriserad BMW Serviceverkstad.

Läs mer

Är missljud från bromsar som ligger på och skrapar farligt?

Det beror på hur allvarligt felet är som orsakar missljudet. Om missljudet beror på att bromsbeläggen är slut så är det allvarligare och påverkar bromsverkan/säkerheten. Då behöver bromsbeläggen bytas på en serviceverkstad. Om missljudet beror på lite ytrost är det inte allvarligt och missljudet bör avta efter kortare körning. Lyser inte varningslampan för bromsarna så är det troligen inte ett allvarligt fel.

De båda scenarierna som beskrivits ovan gäller oavsett om ljudet kommer från bak- eller frambromsar.

Läs mer

Vad innebär bromsar som låter vid inbromsning?

Om det låter från bromsarna när du kör kan det bero på att bromsbeläggen är dåliga. Om ljudet blir intensivare vid inbromsning är det stor sannolikhet att bromsbeläggen är slut. Det påverkar bromsverkan och därmed säkerheten vid körning. Upplever du att bromsarna låter vid inbromsning behöver du kontakta en auktoriserad BMW Serviceverkstad.

Läs mer

Vad innebär det att lufta bromsar?

Luft kan komma in i bromssystemet på grund av ett läckage. Då behöver man släppa ut luften ur bromssystemet – ”lufta bromsarna” – och fylla på bromsvätska för att bromssystemet ska fungera optimalt igen. Detsamma gäller om du har ABS-bromsar.

Läs mer

Hur vet jag om jag behöver lufta bromsarna?

”Svampiga” bromsar är ett tecken på att du fått in luft i bromssystemet. Du märker att du har svampiga bromsar genom att bromspedalen går djupare ner än den ska när du trampar. Det kan också vara att du känner en sämre bromsverkan än vanligt. Då behöver du troligen lufta bromsarna. Lufta bromsar är inget du kan göra själv. Kontakta en auktoriserad BMW Serviceverkstad om du upplever problem som kan bero på luft i bromssystemet.

Läs mer

Vad innebär det att lufta bromsar med vakuumpump?

Det finns två olika sätt att lufta bromsar. Ett av sätten är att suga ut luften i bromssystemet med en vakuumpump. Det andra alternativet är att trycka ut luften med en tryckpump (tryckluft).

Läs mer

Hur ofta ska jag byta bromsskivor?

Det finns inget fast serviceintervall för bromsskivor. Vanligtvis är det serviceverkstaden som avgör när det är dags, när du lämnar in bilen för regelbunden service. På bromsskivorna står det stansat en minsta tillåten tjocklek i millimeter, så kallad slitagegräns för bromsskivorna. Slitagegränsen kontrolleras vid service hos en auktoriserad serviceverkstad, exempelvis en BMW Serviceverkstad.

Läs mer

Hur lång tid tar det att byta bromsskivor?

Hur lång tid det tar att byta bromsskivor varierar mycket mellan olika bilmodeller. I samband med byte av bromsskivor behöver även bromsok och bromsbelägg plockas bort – och eventuellt behöva bytas ut – vilket också påverkar tidsåtgången och kostnaden hos serviceverkstaden.

Läs mer

Byter man bromsskivor och bromsbelägg samtidigt?

När man byter bromsskivor byter man även ut bromsbelägg. Bromsbeläggen formas efter bromsskivorna och därför byter man båda dessa samtidigt. Om däremot bromsbeläggen byts ut behöver du inte alltid byta bromsskivor. Det nya bromsbelägget kommer att formas efter den nya bromsskivan.

Läs mer

Vilka bromsskivor ska jag ha?

Information om vilka bromsskivor du ska ha finns i reservdelskatalogen för din bil. En reservbilskatalog hittar du hos återförsäljare och serviceverkstäder. Eftersom bromsarna är den viktigaste delen på din bil rekommenderas att du uppsöker en auktoriserad BMW Serviceverkstad. Då försäkrar du dig om att få de rätta bromsdetaljerna för just din bil.

Läs mer

Är det bra att smörja bromsar?

Man smörjer bromsar för att de inte ska kärva. Men bromsar smörjs endast på en serviceverkstad i samband med byte av bromsbelägg, och är inget du ska göra själv. Du behöver därmed inte heller hålla koll på om dina bromsar behöver smörjas. Det kommer serviceverkstaden göra i samband med byte av bromsbelägg.

Läs mer

Behöver bromsar på släpvagn smörjas?

Bromssystemet skiljer sig mycket åt mellan släpvagn och personbil. Om du har frågor om smörjning av bromsar på släpvagn behöver du kontakta en serviceverkstad som är specialiserad på släpvagnar.

Läs mer

Vad kostar bromsskivor?

Priset på bromsskivor varierar beroende på vad du har för bilmodell och vilka bromsar du har. Generellt gäller att ju större bil du har desto större är bromsarna. Större bromsar är vanligtvis dyrare. Vid byte av bromsskivor tillkommer också arbetskostnaden hos serviceverkstaden. Tänk också på att bromsskivorna byts per axel. Du behöver därmed byta två stycken samtidigt: höger och vänster sida samtidigt på antingen fram- eller bakaxel. Det är även vanligt att bromsbeläggen byts i samband med byte av bromsskivor. Då tillkommer kostnad för bytet av bromsbeläggen.

Läs mer
BMW Service Inclusive

BMW Service Inclusive.

Släpp loss och fokusera bara på det viktiga – körglädjen. Med BMW Service Inclusive är det möjligt. Det räcker att du betalar en gång för att all service och alla reparationsarbeten ska ingå under den tid som du väljer. Din BMW är i bästa händer hos alla BMW Serviceverkstäder i hela världen.

Upptäck mer
BMW Service 5+

BMW Service 5+.

När du kört många mil och varit med om så många äventyr att du kan din BMW innan och utan. Då behöver du en serviceverkstad som kan din BMW lika bra som du och som vet vad den behöver. Det ordnar BMW Service 5+: Service för BMW modeller som är 5 år eller äldre.

Upptäck mer
BMW Originaldelar

BMW Originaldelar.

Din BMWs höga prestanda är beroende av samspelet mellan alla komponenter. Därför ska du alltid välja BMW Originaldelar: Perfekt funktion för varje enskild BMW-modell kan bara uppnås när alla komponenter i bilen samverkar. Vare sig det rör nya eller rekonditionerade BMW Originaldelar.

Upptäck mer