Torkarblad på vindruta i verkstad

TORKARBLAD – 34 SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR.

Torkarblad – 34 svar på vanliga frågor.

GUIDE OM TORKARBLAD FÖR DIG MED ELLER UTAN BMW.

En smutsig vindruta ska alltid undvikas i trafiken. Både för din och andras säkerhet. Byt ut dåliga torkarblad så du har bra sikt när du kör bil – för en säkrare körning. På den här sidan svarar vi på vanliga frågor om torkarblad. Välj bland frågor inom:

Läs mer

Behöver man rengöra torkarblad?

Du behöver rengöra torkarbladen någon gång ibland, men inte nödvändigtvis varje vecka. Du förlänger livet på torkarbladen om du rengör dem. På sommaren fastnar ofta flugor, grus och annan smuts på vindrutan. Om det varit intensivt med flugor på sommaren så samlas de på torkarbladets gummiskrapa. På vintern ligger mycket grus och salt på vägarna. Det gör att salt och andra partiklar hamnar på rutan och du behöver använda mycket spolarvätska för att hålla rent. På vintern samlas även is och snö på torkarbladen. Det sliter hårdare på gummit i torkarbladen.

Läs mer

Hur rengör man torkarblad?

Du kan använda en grövre variant av tvättsvamp, som brukar kallas insektssvamp, och torka av torkarbladen. Om det blir ränder på rutorna när du använder vindrutetorkarna så är gummit på skrapan dåligt. Då behöver du byta torkarbladen. På vintern kan du behöva knacka bort frost, snö eller is från torkarbladen. På vintern kan du även behöva använda mer spolarvätska för att få vindrutan ren. Se till att du använder koncentrerad spolarvätska med frostskyddsmedel.

Läs mer

Vilka rengöringsmedel funkar för torkarblad?

Du kan i stort sett använda alla medel som är fettlösande. Du kan till exempel stryka av torkarbladen med bilschampo i samband med att du tvättar bilen. Ett annat alternativ är att vara noga och använda spolarvätska, sommar- eller vintermix. Då håller sig vindrutan ren från andra föroreningar och torkarbladen glider smidigt när de sveper över rutan.

Läs mer

Är det bra att smörja torkarblad?

Om du smörjer torkarbladen får du fett på rutan vilket kan försämra sikten. Om du behöver smörja torkarbladen beror det förmodligen på att du har dåliga torkarblad, som behöver bytas ut. Har du däremot torkarblad av bra kvalitet så ska du inte behöva smörja torkarbladen.

Läs mer

Hur smörjer man torkarblad?

Man ska inte smörja torkarblad då det kan försämra torkarbladens egenskaper. Du kan hellre fräscha upp torkarbladen med en trasa och lite koncentrerad spolarvätska. Och om torkarbladen är dåliga är det bättre att byta dem, än att smörja dem och riskera dålig sikt.

Läs mer

Vilka medel kan användas på torkarblad?

Du kan börja med att använda lite koncentrerad spolarvätska och sedan spola av i ljummet vatten. Därefter tvätta med bilschampo eller bilvårdsprodukter som även ser till att återställa torkarbladens mjuka gummi och naturliga egenskaper. Du kan passa på att tvätta torkarbladen samtidigt som du tvättar hela bilen.

Läs mer

Hur använder man diskmedel på torkarblad?

Det går bra att blanda tre-fyra kapsyler med diskmedel i en hink (cirka 12 liter) med vatten. Sedan använder du diskmedelsblandningen och rengör torkarbladen. Ett tips är att leta efter erbjudandet ”vårhinken” och ”vinterhinken” på din lokala mack. De hinkarna är i lämplig storlek och innehåller till exempel tvättsvamp, spolarvätska, avfettningsmedel, bilschampo och isskrapa.

Läs mer

Kan man fräscha upp torkarblad?

Kontinuerlig rengöring är ett bra sätt att hålla torkarbladen rena och fräscha under en längre tid. Om det bildas ränder på vindrutan så är torkarbladen allt för dåliga och behöver bytas ut. Det går inte att ”rädda” torkarblad som har slutat fungera bra.

Läs mer

Hur vet jag om mina torkarblad är tillräckligt fräscha?

Om rutan inte blir tillräckligt ren eller torkarbladen inte torkar över hela yta som vindrutetorkarna når, så är dina torkarblad förmodligen inte fräscha nog.

Läs mer

Granskas vindrutetorkare under besiktning?

Ja de granskas under besiktningen. Vindrutan är av trafiksäkerhetsskäl en viktig del av bilen, eftersom du som förare måste kunna ha bra sikt framåt när du kör.

Läs mer

Hur bra behöver vindrutetorkare bak vara?

Bakrutetorkaren ("vindrutetorkare bak") behöver kunna torka jämnt över hela rutan och göra rutan ren. Om du får bra sikt genom bakrutan så är vindrutetorkaren bra nog. Ett bra test är att använda bakrutetorkaren på morgonen när rutan är fuktig, och se om den gör rent. På landsväg kan det hända att du får en väldigt smutsig bakruta. Börja då att köra bakrutetorkaren med spolarvätska för att få bort smutsen. Om rutan fortfarande är smutsig så kan det vara läge att byta torkarbladen bak.

Läs mer

Varför fungerar inte mina torkarblad?

Om vindrutetorkaren inte rör sig alls kan det bero på att en säkring har gått eller att elmotorn till vindrutetorkaren har slutat fungera. För att ta reda på om en säkring orsakat felet kan du titta i bilens säkringsbox. I värsta fall kan du behöva köpa en ny torkarmotor. Priset för byte av torkarmotor varierar mellan olika bilmodeller.

Läs mer

Kan jag själv laga vindrutetorkare som slutat fungera?

Om det handlar om en säkring som gått, och du själv kan komma åt säkringsboxen, så är det möjligt att åtgärda felet själv. Det vanligaste är dock att man kontaktar en serviceverkstad. Om felet sitter i torkarmotorn så bör du kontakta en serviceverkstad för att få hjälp. Om din bil är inom garantitiden (två år hos BMW) så ska du besöka din serviceverkstad för att få felet åtgärdat.

Läs mer

Varför fungerar inte torkarblad bak?

Om vindrutetorkaren inte rör sig alls kan det bero på att en säkring har gått eller att elmotorn till vindrutetorkaren har slutat fungera. För att ta reda på om det är en säkring som orsakar felet kan du titta i säkringsboxen och byta ut säkringen. I bilens instruktionsbok framgår vilken säkring som är kopplad till vindrutetorkaren bak. I värsta fall kan du behöva köpa en ny torkarmotor.

Läs mer

Varför stannar vindrutetorkare i fel läge?

Det kan hända om du stänger av motorn när vindrutetorkaren är igång. Torkaren kan då stanna plötsligt i det läge den då befinner sig i. Om vindrutetorkaren inte sveper som den ska över rutan så kan det bero på slitage i torkarmotorn.

Läs mer

Hur åtgärdas vindrutetorkare som stannat i fel läge?

Testa att sätta på tändningen och se om vindrutetorkaren går tillbaka till sitt utgångsläge. Om det inte fungerar kan du titta efter om säkringen till vindrutetorkaren har gått. Vindrutetorkaren kan nämligen stanna plötsligt om säkringen går. Om du är osäker på vad felet beror på bör du kontakta en serviceverkstad för att få problemet undersökt.

Läs mer

Vad kostar det att laga vindrutetorkare som stannat i fel läge?

Börja med att kontrollera säkringen. Om felet beror på en säkring kan du köpa en ny på närmaste mack eller serviceverkstad. De brukar vanligtvis inte kosta så mycket, det finns flerpack för under 100 kronor. Vid andra fel varierar priset beroende på vilket felet är och vilken bilmodell du har. Då bör du göra en felsökning på en serviceverkstad. En sådan kontroll tar minst en timme, ibland längre. Därefter kan du få en mer exakt prisuppgift av din serviceverkstad. Priset för byte av torkarmotor varierar mellan olika bilmodeller.

Läs mer

Hur blir jag av med gnisslande torkarblad?

Det beror på vad felet är. Om gnisslet beror på att torkaren sveper över en torr ruta så kan du spruta lite spolarvätska på rutan och se om gnisslet försvinner. Oftast beror gnissel på dåliga torkarblad – och då är det säkrast att byta torkarblad. Om du har fel sorts torkarblad till din bil behöver du byta till rätt sorts torkarblad.

Läs mer

Varför gnisslar vindrutetorkare?

Det kan bero på att vindrutetorkaren används på torr ruta, att du har dåliga torkarblad eller fel sorts torkarblad. Gnissel kan uppstå om du har på vindrutetorkaren efter att det har slutat regna. Då sveper torkaren över en torr yta och glider inte över rutan som det är tänkt. Samma sak kan hända om du använder vindrutetorkaren i torrt väder utan att först spruta på spolarvätska. Om du har köpt fel sorts torkarblad till din bil finns också risk för att gnissel uppstår. Då behöver du byta torkarblad.

Läs mer

Är gnisslande torkarblad vanligt?

Gnissel kan uppstå om du har på vindrutetorkaren efter att det har slutat regna. Det beror på att torkaren sveper över en torr yta och inte glider över rutan som det är tänkt. Samma sak kan hända om du använder vindrutetorkaren i torrt väder, utan att först spruta på spolarvätska. Om du har fel sorts torkarblad till din bil så finns också risk för att gnissel uppstår. Då behöver du byta torkarblad.

Läs mer

Varför är det viktigt att byta torkarblad?

Det är viktigt av trafiksäkerhetsskäl. Du som förare måste ha bra sikt för att kunna köra säkert. Du behöver också ha bra sikt genom rutan när det är mörkt ute eller vid tuffa väderförhållanden. Om dina torkarblad är dåliga kommer sikten försämras, vilket ökar risken för olyckor.

Läs mer

Hur tar jag bort torkarblad inför byte?

Du börjar med att fälla ut vindrutetorkarens torkararm från rutan. Du tar sedan bort torkarbladet från fästet (clipset) på torkararmen. Om du tycker att det är svårt att göra själv kan du fråga personalen på inköpsstället om hjälp med att ta bort torkarbladet.

Läs mer

Hur byter jag torkarblad?

Fäll ut torkararmen från rutan och ta bort torkarbladet från fästet (clipset). Se till att de nya torkarbladen du köper passar till din bilmodell. Om du har en BMW så hjälper servicerådgivaren på serviceverkstaden dig att välja rätt torkarblad. Om du köper torkarblad på en mack kan du hitta informationen i en katalog eller be personalen om hjälp att välja. Det nya torkarbladet monterar du sedan på vindrutetorkarens torkararm. Du ska inte behöva trycka hårt för att få det på plats.

Läs mer

Hur byter jag torkarblad bak?

Du byter torkarblad bak på samma sätt som du byter torkarblad fram. Lossa först det gamla torkarbladet från torkararmen och montera sedan på ditt nya torkarblad. Se till att du har rätt torkarblad för din bilmodell.

Läs mer

Hur ofta behöver man byta torkarblad?

Rekommendationen är två gånger om året, på hösten och våren. Ett bra riktmärke är att byta torkarblad i samband med hjulskifte till sommar- respektive vinterhjul.

Läs mer

Hur sätter man på torkarblad?

Du monterar det nya torkarbladet på vindrutetorkarens torkararm. Om du har valt rätt torkarblad till din bilmodell så ska det inte krävas att du trycker hårt för att sätta fast det.

Läs mer

Hur sätter man på vindrutetorkare?

Oftast sitter spaken som styr vindrutetorkaren på höger sidan om ratten i din bil. Många blandar dock ihop ”vindrutetorkare” med ”torkarblad”. Att sätta på torkarblad är helt enkelt att montera på nya torkarblad på vindrutetorkaren. Med rätt torkarblad till din bilmodell så ska det gå smidigt, och inte kräva att du trycker hårt.

Läs mer

Kan jag få hjälp att sätta på vindrutetorkare?

Ja, du kan fråga personalen på inköpsstället om hjälp. Om du besöker en BMW Serviceverkstad så kan servicerådgivaren hjälpa dig att montera.

Läs mer

Är gummit i torkarblad likvärdigt mellan modeller?

Torkarblad kan variera i kvalitet mellan olika märken. Bland annat kan själva gummimassan vara mjukare eller hårdare.

Läs mer

Vad gör ett visst gummi bättre lämpat för torkarblad?

Mjukt gummi torkar rutan bättre än hårt gummi. Gummi av sämre kvalitet ger en sämre torkareffekt och gummit stelnar snabbare. BMW Torkarblad består av två olika material: En hård torkare fördelar trycket åt ena hållet och en mjuk gummirygg dämpar torkaren på vägen tillbaka.

Läs mer

Är torkarblad gjorda på silikon bra?

Silikon är ett mjukgörande medel i gummit. Mjukare gummi glider smidigare över rutan och ger en bättre torkareffekt. Med silikon som tillsats i gummit är det mindre risk att torkarbladens gummi torkar in.

Läs mer

Vilket fäste har mina torkarblad?

Alla auktoriserade serviceverkstäder tillhandahåller ett register där du kan söka på din bilmodell och matchande torkarblad. Registret hittar du vanligtvis via verkstadens hemsida. Om du besöker en mack kan du hitta informationen i en tabell, antingen i en katalog eller digitalt. Du som kör en BMW hittar informationen enklast genom att kontakta en BMW Serviceverkstad och fråga.

Läs mer

Vad innebär ”fäste C” för torkarblad?

Fästen är olika utformade beroende på hur torkarbladet monteras på torkararmen. Fästena kategoriseras då som exempelvis A, B eller C. Benämningen kan dock skilja sig mellan olika märken. Det innebär att ”fäste C” av ett visst märke inte säkert är samma sorts fäste som ”fäste C” av ett annat märke.

Läs mer

Vad innebär ”fäste f” för torkarblad?

Fästena kategoriseras med olika bokstäver baserat på hur torkarbladet monteras på torkararmen. Observera att benämningen kan skilja sig mellan olika märken. ”Fäste F” kan därmed vara olika sorts fästen beroende på vilket märke du köper.

Läs mer
BMW Service Inclusive

BMW Service Inclusive.

Släpp loss och fokusera bara på det viktiga – körglädjen. Med BMW Service Inclusive är det möjligt. Det räcker att du betalar en gång för att all service och alla reparationsarbeten ska ingå under den tid som du väljer. Din BMW är i bästa händer hos alla BMW Serviceverkstäder i hela världen.

Upptäck mer
BMW Service 4+

BMW Service 4+.

När du kört många mil och varit med om så många äventyr att du kan din BMW innan och utan. Då behöver du en serviceverkstad som kan din BMW lika bra som du och som vet vad den behöver. Det ordnar BMW Service 4+: Service för BMW modeller som är 4 år eller äldre.

Upptäck mer
BMW Originaldelar

BMW Originaldelar.

Din BMWs höga prestanda är beroende av samspelet mellan alla komponenter. Därför ska du alltid välja BMW Originaldelar: Perfekt funktion för varje enskild BMW-modell kan bara uppnås när alla komponenter i bilen samverkar. Vare sig det rör nya eller rekonditionerade BMW Originaldelar.

Upptäck mer