Byte av bilbatteri på BMW Serviceverkstad

BILBATTERI – 54 SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR.

Bilbatteri – 54 svar på vanliga frågor.

GUIDE OM BILBATTERI FÖR DIG MED ELLER UTAN BMW

När bilbatteriet är dåligt kan din bil vägra att starta. Det finns mycket man kan behöva veta om ett bilbatteri. Hur funkar det till exempel med uppladdning och hur märker man att det är dags att byta? På den här sidan svarar vi på vanliga frågor om bilbatteri (12 volt). Välj bland frågor inom:

Läs mer

Vad behöver jag för att byta bilbatteri själv?

Om du kör en modern bil behöver du få hjälp av en serviceverkstad för att byta bilbatteriet. Det beror på att du inte ska bryta strömmen, då det påverkar viktiga komponenter i bilen. Om strömmen bryts måste systemet diagnostiseras och återställas på en serviceverkstad. I äldre bilar sitter batteriet i motorrummet (under motorhuven) och är möjligt att byta själv. Då behöver du ha lämpliga verktyg för att kunna lossa det gamla batteriet och sätta fast det nya.

Läs mer

Vad är bra att veta vid byte av bilbatteri?

För det första är ett bilbatteri ganska tungt. Det är också bra att veta att om du bryter strömmen så ”slocknar” allting i bilen. Du behöver också ta reda på var batteriet är placerat och om du kommer åt det själv utan hjälp. I vissa batterier finns batterisyra som är frätande. Sådana batterier kan börja läcka, särskilt då de är gamla. Var noga med att undvika att få batterisyra på huden, i ögonen och på kläderna. Batterisyra, eller elektrolyt, är en blandning av svavelsyra och vatten som kan förstöra kläder och fräta på huden.

Läs mer

Hur byter jag bilbatteri utan att bryta strömmen?

Det går att göra men är väldigt komplicerat, särskilt i moderna bilar. Generellt gäller att om batteriet tas bort så bryts strömmen. Kontakta en serviceverkstad för mer information om hur batteriet fungerar på just din bil.

Läs mer

Vad kostar det att få hjälp med att byta bilbatteri på BMW?

Det varierar beroende på flera saker, bland annat vad du har för bilmodell och hur gammal bilen är. Kontakta en serviceverkstad för att få en exakt prisuppgift för batteribyte på din BMW.

Läs mer

Vilka symptom visar ett dåligt bilbatteri?

Det tydligaste tecknet på ett dåligt bilbatteri är att bilen inte orkar starta. Du märker också att batteriet är dåligt om du måste ladda upp det igen, kort efter att du laddat batteriet. Ett annat symtom är att batteriet inte laddas fullt när du använder en batteriladdare. Om du bara kör kortare sträckor, till exempel i storstad, så kan batteriet ladda ur även om det inte är dåligt. Det beror på att batteriet inte hinner laddas upp under den korta tid du kör varje gång. I de fallen är lösningen att underhållsladda batteriet med jämna mellanrum.

Läs mer

När bör jag byta ett dåligt bilbatteri?

Om batteriet laddar ur ofta så bör du byta ut det. Annars riskerar du att bli stående på vägen med en bil som inte startar. Med ett dåligt batteri kan du inte vara säker på att komma fram i tid till det du planerat att göra.

Läs mer

Vad kostar det att byta ett dåligt bilbatteri?

Priset avgörs av vad du har för bil och vilken typ av batteri du har. Om du till exempel vill ha ett batteri med högre amperetal så blir det dyrare. Arbetstiden för verkstaden spelar också in. Kontakta en serviceverkstad för att få en exakt prisuppgift för batteribyte på just din bil.

Läs mer

Mitt bilbatteri laddar inte, vad är fel?

Om batteriet inte laddar när du kör så är batteriet antingen slut eller så kan det vara att generatorn inte laddar. Om batteriet laddar ur strax efter laddning eller installationen av ett nytt batteri så kan det bero på en trasig generator. Det kan också vara kabelbrott eller någon anslutning som inte sitter rätt.

Läs mer

Mitt bilbatteri laddar inte fullt, vad är fel?

Om batteriet inte laddar fullt när du använder en batteriladdare så är batteriet dåligt. På laddaren finns oftast en indikator som visar hur mycket batteriet har laddats upp. Om indikatorlampan lyser gult är batteriet dåligt, om den lyser rött är batteriet helt slut. Då behöver du byta batteri.

Läs mer

Vad innebär ett kortslutet bilbatteri?

Det innebär att batteriet är dött och inte går att ladda. En kortslutning kan uppstå om du kopplar batteriets poler fel i samband med laddning. Om du kopplar batteriet rätt undviker du kortslutning. Om du har en bil med bilbatteriet i motorrummet (under motorhuven) så ska du se till att den rödmarkerade kabeln kopplas till batteriets pluspol och den svartmarkerade kabeln kopplas till minuspolen.

Läs mer

Vad gör jag om bilbatteriet blivit kortslutet?

Du som kör en BMW bör byta till ett BMW Original bilbatteri. Som BMW-ägare ingår BMW Vägassistans i tre år från bilens första registreringsdatum. Efter dessa tre år förlängs BMW Vägassistans i upp till 10 år genom att följa bilens serviceschema hos en auktoriserad BMW Serviceverkstad i Sverige.

 

BMW Vägassistans förlängs automatiskt när servicen utförs, och innebär inga extra kostnader eller pappersarbete i samband med servicen. Du kan då få bärgning till en serviceverkstad för att byta bilbatteriet.

 

Vägassistans för din BMW i hela Europa. En hjälpande hand på vägen. Ring +46 – 20 21 00 00.

 

Läs mer om BMW Assistans omfattning.

Läs mer

Hur ofta byter man bilbatteri?

Normal livslängd för ett välskött bilbatteri är 5–8 år. Du kan behöva byta oftare om du ”missköter” batteriet. Misskötsel kan vara att du laddar upp batteriet ofta men bara lite åt gången. Eller att du djupurladdar batteriet (kör det i botten). Hur ofta du behöver byta batteri kan också variera beroende på om du har ett nyare förslutet batteri eller ett vätskefyllt blysyrabatteri, som är den vanligaste batteritypen på marknaden.

Läs mer

Hur vet jag när det är dags att byta mitt batteri?

Det märker du när bilen får svårare att starta eller till slut inte startar alls. Om du laddar upp batteriet men det ändå inte fungerar så är batteriet slut. Om bilen är svårstartad när det är sommar och varmt är det troligt att batteriet kommer behöva bytas för att kunna fungera optimalt när det är vinter och kallt. Så länge bilen startar som den ska är det ännu inte dags att byta batteri.

Läs mer

Vad behöver jag för att ladda bilbatteri (12 volt) inomhus?

När du laddar batteriet inomhus behöver du vara i ett välventilerat utrymme, som ett garage eller förråd. Till laddningen behöver du ha tillgång till eluttag (220 volt) och batteriladdare. Batteriladdare finns att köpa hos alla serviceverkstäder och finns med en mängd olika funktioner. Vilken laddare du behöver beror på vad du vill att laddaren ska kunna åstadkomma. Exempelvis finns funktioner som analyserar batteriets hälsa eller möjliggör nollställning av bilbatteriets kapacitet, vilket förbättrar batteriets livslängd och funktion. Här hittar du batteriladdare från BMW

Läs mer

Vilka risker finns med att ladda bilbatterier inomhus?

Du ska undvika att ta ur batteriet och ladda det i hemmet. Det finns nämligen risker med att hantera bilbatterier. Exempel är läckage av batterisyra och batteriångor som är frätande och kan vara farliga för hälsan. Det finns också risk att du klämmer dig när du ska lyfta ur det tunga batteriet.

Läs mer

Blir ett bilbatteri fullladdat över natten?

Det beror på hur stort batteri du har (antal amperetimmar), hur mycket du behöver ladda upp batteriet, batteriets kondition och vilken batteriladdare du använder. Normalt ska ett batteri hinna bli fulladdat över natten.

Läs mer

Kan batteriet skadas av att laddas för länge över natten?

Med moderna batteriladdare kan batteriet inte skadas av att laddas länge. Moderna laddare slår över till underhållsladdning, ett stand by-läge, när batteriet är fulladdat. Om batteriet tappar lite laddning under natten så slår batteriladdaren på igen och laddar fullt. Äldre laddare fortsätter däremot att ladda även när batteriet är fulladdat. Då finns risk att batteriet skadas om du laddar länge.

Läs mer

Vad behöver jag för att ladda batteri utomhus?

Du behöver en batteriladdare och tillgång till eluttag (220 volt). Se till att ha en batteriladdare som är godkänd för utomhusbruk (klassificering IP65 och IP44) och att kabeln räcker från eluttaget till bilen. I annat fall behöver du komplettera med en förlängningskabel godkänd för utomhusbruk (IP44). Du kan köpa batteriladdare hos alla serviceverkstäder. Här hittar du batteriladdare från BMW

Läs mer

Vilka risker finns med att ladda bilbatterier utomhus?

När du använder en bilbatteriladdare utomhus måste laddaren vara godkänd för utomhusbruk, med klassificering IP65 och IP44. Annars finns risken att batteriladdaren går sönder. Om du använder en förlängningskabel som inte är anpassad för utomhusbruk så finns risken att jordfelsbrytaren slår ut på grund av fukten. Om du laddar batteriet och inte håller batteriladdaren under uppsikt så finns alltid en stöldrisk.

Läs mer

Vad behöver jag veta innan jag kopplar bort bilbatteri?

På moderna bilar behöver en serviceverkstad hjälpa till med att koppla bort bilbatteriet. Annars kan viktiga komponenter i bilen påverkas när strömmen bryts. Om du har en äldre bil, med batteriet i motorrummet, är det bra att tänka på att koppla bort rätt pol först. Det är också bra att ha arbetshandskar på sig för att undvika smuts och farliga ämnen på händerna.

Läs mer

Ska jag koppla plus eller minus först på bilbatteri?

När du kopplar bort batteriet är det viktigt att göra saker i rätt ordning för att inte riskera kortslutning:

 

 1. Koppla först bort den svarta kabeln som leder till batteriets minuspol.
 2. Därefter tar du bort den röda kabeln från batteriets pluspol.

Om den röda kablen (plus) tas bort först finns risken för kortslutning genom att till exempel ett verktyg av metall råkar komma åt metall på bilens kaross.

 

När du ska sätta in batteriet gör du i omvänd ordning:

 

 1. Koppla först på den röda kabeln till pluspolen.
 2. Därefter kopplar du den svarta kablen till minuspolen.

 

Kabeln till pluspolen kan i undantagsfall vara svart, istället för röd. Därför bör du alltid titta på batteriet vilken kabel som ska kopplas till plus och vilken som ska till minus.

Läs mer

Vad sker om jag kopplar fel pol först?

Om den röda pluskabeln kommer i kontakt med metall i karossen kan det börja gnistra. Du kan få en lättare stöt och bränna dig på fingrarna. En eventuell kortslutning riskerar också att skada de elektriska komponenterna, styrenheterna, i bilen.

 

Det här gäller för vanliga 12 volts bilbatterier men inte för batterier i hybridbil eller helelektrisk bil. För frågor om batterier i hybrid- eller elbil ska du alltid konsultera en serviceverkstad.

Läs mer

Vad kostar det att byta bilbatteri?

Ett byte av bilbatteri kan variera i pris. Faktorer som påverkar priset är:

 

 • Typ av batteri: vätskefyllt blysyrabatteri, AGM-batteri, lithiumbatteri med flera
 • Storlek på batteri (amperestyrka)
 • Tillverkare/varumärke på batteriet
 • Om du kan göra bytet själv eller behöver hjälp av verkstad
 • Om du anlitar en auktoriserad eller oberoende serviceverkstad
Läs mer

Vad kostar det att byta bilbatteri hos BMW?

Kostnaden för att byta bilbatteri hos BMW beror på vilket batteri och vilken bilmodell du har. Det finns ett rekommenderat cirkapris (listpris) men varje återförsäljare eller serviceverkstad har rätt att ta både mindre och mer betalt än det rekommenderade cirkapriset. För att få ett aktuellt pris för att byta bilbatteriet på just din BMW behöver du kontakta eller besöka en auktoriserad BMW återförsäljare eller serviceverkstad.

Läs mer

Vad kostar ett bilbatteri?

Priset på ett bilbatteri kan variera. Det finns många billiga bilbatterier som kan fungera till flera olika bilmodeller. Nackdelen med sådana batterier är att de inte är anpassade efter vad just din bil behöver. Ett batteri som är anpassat efter din bilmodell kan vara något dyrare – men passar helt säkert för din bils funktioner.

 

Priset påverkas av:

 • Typ av batteri: vätskefyllt blysyrabatteri, AGM-batteri, lithiumbatteri med flera
 • Storlek på batteri (amperestyrka)
 • Tillverkare/varumärke på batteriet
Läs mer

Vad kostar ett bilbatteri från BMW?

Priset på bilbatterier från BMW varierar från strax under 1000 kronor till uppåt 3000–5000 kronor. Fördelarna med ett bilbatteri från BMW är att batteriet är anpassat efter just din bilmodell och dess funktioner.

Läs mer

Varför blir ett bilbatteri sämre av kyla?

Kyla är bilbatteriets värsta fiende. Laddningsmottagligheten blir sämre ju kallare det är och även batteriets kapacitet sjunker med sjunkande temperatur. Bilen kan bli trögare att starta i kyla på grund av att batteriet inte har den effekt som krävs.

Läs mer

Kan jag ladda batteri i minusgrader?

Ja det går att ladda batteriet i minusgrader. Men om bilbatteriet behöver laddas i minusgrader så kan det tyda på att batteriet är dåligt. Om du kör korta sträckor hinner inte batteriet laddas upp av generatorn under körning. Då bör du se till att batteriet då och då laddas upp med hjälp av en laddare. Om du behöver ladda upp batteriet i minusgrader även när du kör längre sträckor, så kan det indikera att batteriet är dåligt eller att bilen har en dålig generator.

Läs mer

Kan jag ladda ett fruset bilbatteri direkt?

Nej. Om du har ett vätskefyllt blysyrabatteri som är fruset så är det dött och behöver bytas ut. Batterisyran i vätskan behövs för att behålla spänningen i batteriet. Vätskan i batteriet expanderar när den fryser och höljet på batteriet kan då spricka. AGM-batterier och lithiumbatterier innehåller däremot ingen vätska och fryser därmed inte.

Läs mer

Hur gör jag för att ladda mitt bilbatterI?

Du behöver ha tillgång till ett eluttag (220 volt), en batteriladdare och eventuellt en förlängningskabel. För att ladda batteriet sätter du fast batteriladdarens klämmor på bilbatteriets poler i den ordning som gäller för din bil. Hur du ansluter batteriladdaren och laddar batteriet behöver du läsa dig till i bilens instruktionsbok.

Läs mer

Kan jag ladda monterat bilbatteri utan att koppla bort det?

Ja. Du behöver inte koppla bort batteriet för att ladda det. Vid laddning ansluter du batteriladdaren till det monterade batteriet. På nyare bilar kan det dock vara svårt att komma åt batteriet eftersom det inte sitter i motorrummet.

Läs mer

Hur mäter jag bilbatteriet med multimeter?

Du kopplar multimeterns plus och minus till bilbatteriets poler. En multimeter är en batterimätare som kan mäta exempelvis spänning, motstånd och styrka i batteriet. Ett fulladdat batteri har en spänning på cirka 12,7 volt. Om batteriet har en spänning på under 12,4 volt så måste det laddas. Om batteriet har en spänning på 12 volt eller lägre så är det urladdat.

Läs mer

Vilken laddare passar mitt bilbatteri?

Det finns laddare i flera olika prisklasser. Vilken laddare du behöver avgörs av vilken typ av batteri du har i din bil: om det är ett vätskefyllt blysyrabatteri, ett AGM-batteri eller ett lithiumbatteri. Vätskefyllt eller AGM är absolut vanligast och till dem finns CTEK-laddare som passar till de allra flesta bilar. CTEK:s smarta laddare har många inbyggda funktioner som förlänger batteriets livslängd. Vissa har även en särskild rekonditioneringsfunktion som motverkar sulfatering inuti batteriet – vilket kan väcka liv i ett annars gammalt och trött batteri. CTEK finns att köpa i välsorterade servicebutiker och även hos BMW.

Läs mer

Hur länge behöver jag köra för att ladda bilbatteriet fullt?

Det varierar beroende på hur generatorn i din bil mår, vilken kvalitet ditt batteri har och hur pass lite laddning batteriet har när du börjar köra. Om generatorn är felfri så laddas batteriet upp snabbare under körning, men om generatorn är dålig så laddas även batteriet dåligt och tar längre tid. Om du ofta kör kortare sträckor så hinner inte batteriet laddas upp fullt vid körning. Kör du däremot längre så ska bilbatteriet hinna laddas upp. När ditt bilbatteri är laddat till 80 procent fungerar det lika bra som ett fulladdat batteri.

Läs mer

Laddas batteriet på tomgång?

Ja, batteriet laddas så fort motorn startar och börjar mata ström till batteriet. Att ladda batteriet på tomgång är dock inte att rekommendera på grund av tomgångskörningens miljöpåverkan. I många kommuner är den tillåtna maxtiden att stå på tomgång en minut.

Läs mer

Hur lång tid tar det att ladda ett bilbatteri?

Det varierar beroende på batteriets hälsa, hur mycket laddat det är från början, laddarens kapacitet och om du laddar i värme eller kyla – som tar längre tid. Ett normalstort och i övrigt välfungerande batteri ska hinna laddas upp över natten.

Läs mer

Hur länge får jag ladda ett bilbatteri?

En modern batteriladdare med inbyggda säkerhetsfunktioner kan teoretiskt sett stå på hur länge som helst. Det beror på att den slår över till underhållsladdning när batteriet är fulladdat. Men tänk på att laddaren drar ström så länge den är ansluten, vilket ökar elkonsumtionen och kostnaden. Konsekvenserna av att ladda länge var större förr. Med äldre batteriladdare kunde batteriet bli överladdat och få skador av att laddas för länge.

Läs mer

Hur lång tid tar det att ladda ett urladdat bilbatteri?

Det varierar beroende på batteriets hälsa, laddarens kapacitet och temperaturen när du laddar. Ett normalstort och i övrigt välfungerande batteri ska hinna laddas upp över natten. Om batteriet ändå inte fungerar efter uppladdning så är det slut och behöver bytas.

Läs mer

Kan jag snabbladda ett bilbatteri?

Nej, du kan inte snabbladda bilbatteriet på det sätt som man snabbladdar en elbil. Det beror på batteriets uppbyggnad. Bilbatterier är små (12 volt) och har inget behov av snabbladdning. De används endast när du startar bilen och laddas sedan kontinuerligt av bilens generator under körningen. En elbil däremot använder batteriet istället för drivmedel under hela körningen.

Läs mer

Hur länge håller ett bilbatteri?

Vanligtvis håller ett bilbatteri 5–8 år. Livslängden kan variera beroende på om du har ett nyare förslutet batteri eller ett äldre vätskefyllt blysyrabatteri. Hur länge batteriet håller kan också påverkas av om du laddar upp batteriet ofta men bara lite åt gången. Då hinner inte generatorn ladda upp batteriet, vilket ”suger kraften” ur batteriet. Livslängden påverkas också av om du djupurladdar batteriet, alltså kör det i botten. Då håller batteriet kortare tid.

Läs mer

Hur kan jag förlänga livslängden på mitt bilbatteri?

Du förlänger livslängden genom att sköta batteriet och se till att det laddas ordentligt. Om du har ett vätskefyllt blysyrabatteri ska du hålla koll på att vätskenivån i batteriet håller sig enligt rekommendation. Kör du längre sträckor och batteriet hinner laddas ordentligt vid körning så lever batteriet längre. Det gör det också om du undviker att ofta starta bilen i kyla, vilket kräver mycket batterikraft. En garagevarm bil behöver mindre kraft av batteriet vid start och batteriet håller då längre.

Läs mer

Hur lång garanti har BMW på bilbatteri?

Garantin för ett bilbatteri på 12 volt är två år. Garantin på två år avser alltså inte de betydligt kraftigare batterier som finns i hybrid- eller elbilar.

Läs mer

Var återvinner jag mitt bilbatteri?

När batteriet är slut och behöver bytas ska du lämna in batteriet på en återvinningscentral. Där finns särskilda kärl för bilbatterier. Om du köper ett nytt bilbatteri har du möjlighet att lämna in ditt gamla batteri på inköpsstället, som har skyldighet att ta hand om gamla batterier. I återvinningsprocessen separeras batterisyra, blyplattor och andra material från batteriet och återvinns på lämpligt sätt.

Läs mer

Kan jag sälja mitt dåliga bilbatteri?

BMW rekommenderar att du lämnar ditt gamla batteri till återvinning på en återvinningscentral. Du kan också lämna in batteriet till inköpsstället i samband med att du köper ett nytt batteri.

Läs mer

Hur vet jag om ett nytt bilbatteri kan vara defekt?

Några tecken på att ett nytt bilbatteri kan vara defekt är om bilen inte går att låsa upp, inte startar eller om lamporna i bilen inte lyser. Det är dock ovanligt att nya batterier är defekta.

Läs mer

Vad innebär det att underhållsladda bilbatteri?

Underhållsladda kan innebära två saker:

 

 1. Du laddar batteriet mellan körningar, alltså när du inte kör bilen. Om du ofta kör kortare sträckor kan underhållsladdning behövas på grund av att batteriet inte hinner laddas tillräckligt under en kort körsträcka. Om du däremot oftast kör längre sträckor ska du inte behöva underhållsladda batteriet mellan körningar.
 2. En annan variant är när du använder en modern batteriladdare som vid tillräcklig laddning slår över till ett stand by-läge som kallas underhållsladdning. Batteriladdaren slår då på igen om batteriet skulle tappa laddning medan batteriladdaren är ansluten.
Läs mer

Varför underhållsladdar man bilbatteri?

Underhållsladdning används för att batteriet inte ska bli dåligt. Livslängden förlängs om du ser till att batteriet är bra laddat. Om du kör kortare sträckor eller i kyla kan du behöva underhållsladda batteriet. Du kan också behöva underhållsladda ett batteri som är gammalt eller börjar bli dåligt. Är batteriet dåligt är det läge att byta till ett nytt. Annars finns risk att bilen inte startar efter ett eventuellt stopp.

Läs mer

Bör jag underhållsladda mitt bilbatteri?

Ja, det är bra att underhållsladda bilbatteriet. Särskilt när det är vinter och kyla. Det är inte lika viktigt att underhållsladda batteriet i vinter och kyla om du har motorvärmare med batteriladdare och kupéfläkt till din bil.

Läs mer

Mitt batteri är helt urladdat, är det dåligt?

Om batteriet är helt urladdat och bilen inte ger några ”livstecken”, så behöver det bytas ut. Även om det går att starta bilen efter ett tag så är batteriet tillräckligt dåligt för att behöva bytas ut. Annars finns risken att batteriet inte fungerar alls nästa gång du ska starta bilen.

Läs mer

Varför blir mitt bilbatteri urladdat?

Det kan bero på att batteriets livslängd på 5–8 år har passerats. Batterier slits och förr eller senare tar de slut. Urladdningen kan även bero på att batteriet påverkats av kyla. Om du inte sköter om batteriet tillräckligt bra kan det också bli urladdat. Till exempel om du kör kortare sträckor så batteriet inte hinner laddas upp tillräckligt under körning, eller om du djupurladdar batteriet.

Läs mer

Hur undviker jag att bilbatteriet blir urladdat?

Du kan underhållsladda batteriet mellan körningar och därmed se till att du alltid startar körningen med laddat batteri. Men ett gammalt batteri blir allt svårare att hålla igång. Till slut räcker inte underhållsladdning för att hålla batteriet vid liv och då behöver du byta.

Läs mer

Hur vet jag om mitt bilbatteri dött?

Batteriet kan vara dött om bilen inte går att låsa upp, om bilen inte går att starta och om inga lampor inne i bilen lyser. Prova då att ladda upp batteriet. Om det inte hjälper så är batteriet dött.

Läs mer

Kan jag få igång ett dött bilbatteri?

Om du försöker ladda upp batteriet utan resultat så är batteriet dött. Då finns inget annat att göra än att köpa ett nytt batteri. Även om batteriet går att ladda upp kan det vara så pass dåligt att det inte går att starta bilen. I det läget behöver du också byta till ett nytt batteri.

Läs mer

Mitt bilbatteri har dött, vad gör jag nu?

Om ditt batteri är dött behöver du byta till ett nytt batteri. Ditt gamla batteri ska du lämna för återvinning på en återvinningscentral. Du kan också lämna in ditt gamla batteri på inköpsstället i samband med att du köper ett nytt batteri. Byte till ett nytt batteri gör du enklast hos en serviceverkstad – det gäller särskilt dig som har en modern bil. Annars kan viktiga komponenter i din bil skadas när strömmen bryts.

Läs mer
BMW Service Inclusive

BMW Service Inclusive.

Släpp loss och fokusera bara på det viktiga – körglädjen. Med BMW Service Inclusive är det möjligt. Det räcker att du betalar en gång för att all service och alla reparationsarbeten ska ingå under den tid som du väljer. Din BMW är i bästa händer hos alla BMW Serviceverkstäder i hela världen.

Upptäck mer
BMW Service 4+

BMW Service 4+.

När du kört många mil och varit med om så många äventyr att du kan din BMW innan och utan. Då behöver du en serviceverkstad som kan din BMW lika bra som du och som vet vad den behöver. Det ordnar BMW Service 4+: Service för BMW modeller som är 4 år eller äldre.

Upptäck mer
BMW Originaldelar

BMW Originaldelar.

Din BMWs höga prestanda är beroende av samspelet mellan alla komponenter. Därför ska du alltid välja BMW Originaldelar: Perfekt funktion för varje enskild BMW-modell kan bara uppnås när alla komponenter i bilen samverkar. Vare sig det rör nya eller rekonditionerade BMW Originaldelar.

Upptäck mer